Vernieuwende projecten Huizen van het Kind

  • 3 juni 2021

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke en het agentschap Opgroeien zetten in op 24 vernieuwende projecten van Huizen van het Kind. Eind mei 2021 maakte de minister de geselecteerde projecten bekend.

De goedgekeurde projecten zullen komende periode samen met hun partners werk maken van een meer geïntgreerde dienstverlening voor gezinnen over beleidsdomeinen heen.