Vernieuwende projecten

De Vlaamse Regering maakt de volgende jaren werk van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid. De Huizen van het Kind bewezen hun meerwaarde als ontmoetingsplekken voor gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders. In de toekomst zullen zij, samen met actoren op het vlak van integratie en inburgering, opvang en onderwijs, werk en opleiding en armoedebestrijding, verder inzetten op geïntegreerde dienstverlening. Vlaams minister van Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke investeert daarom gedurende drie jaar één miljoen euro per jaar in 24 vernieuwende projecten.

Inspiratie

Voor de doelstellingen tewerkstelling en integratie & inburgering waren AMIF en PACE inspirerende pioniers.