Verbinden vanuit diversiteit

Hoe kan je in je werk divers-sensitief handelen? Wat betekent het om rekening te houden met verschillen? Hoe zorg je voor verbinding met en tussen cliënten met een diverse migratie-achtergrond?
In deze lezing zal Bea Van Robaeys vertellen over haar praktijkgericht onderzoek bij een organisatie die vanuit een preventieve invalshoek ondersteuning biedt aan kwetsbare families met kinderen in een superdiverse wijk.
Ze onderzocht welke resultaten praktijkwerkers en cliënten belangrijk vinden en welke praktijkprincipes sociaal werkers hanteren in de dagelijkse praktijk.
Op het belang van het smeden van affectieve banden met cliënten, het hanteren van een krachtgericht perspectief, de betekenis van informatieve en praktische ondersteuning en de uitgangspunten voor divers-sensitief handelen en organiseren, wordt nader ingegaan.

Biografie

Bea Van Robaeys (° 29/08/1975) is van opleiding licentiate in de vergelijkende cultuurwetenschap. Ze behaalde een aanvullende studie in de internationale politiek en werkt aan een doctoraat in het sociaal werk.  Zij was als opbouwwerkster actief voor Samenlevingsopbouw Gent (1999 – 2003) en als onderzoekster aan de Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad van de Universiteit Antwerpen (2003 – 2008). Sinds 2008 is ze als docent en onderzoeker verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van de Karel de Grote hogeschool en het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk. Haar onderzoeksexpertise betreft de thema’s armoede, (super)diversiteit en sociaal werk.  Zij is tevens bestuurslid van Samenlevingsopbouw Gent en  redactielid van het onlineplatform Sociaal.net, een kennisplatform rond sociaal werk, welzijn en gezondheid.

Video-opname