Verantwoord omgaan met alcohol en cannabis

Alcohol- en andere drugproblemen vormen een belangrijke maatschappelijke problematiek. Het aantal problematische alcoholgebruikers wordt in België geschat op 10.5% van de bevolking ouder dan 15 jaar (Gezondheidsenquête, 2013).

Sommige mensen lopen meer risico om problematisch te gaan gebruiken dan anderen. Dit hangt af van de interactie tussen persoonlijke factoren, de omgeving en de aard van het middel. Maatschappelijke en biogenetische kwetsbaarheid, persoonlijkheid, gebruik door anderen in de omgeving zijn allemaal van invloed op de kans dat recreatief gebruik van alcohol of cannabis uit de hand loopt.

In dit bestek is het van belang om te weten dat een vroege beginleeftijd van alcohol- of cannabisgebruik een risico-indicator is voor het ontstaan van middelenproblemen op volwassen leeftijd.

Omwille van bovenstaande argumenten is het ontraden van alcoholgebruik door jongeren en het uitstellen van de beginleeftijd tot 18 jaar voor VAD een belangrijke doelstelling. Veilige of risicoloze grenzen aangeven is omwille van de specifieke risicofactoren die jongeren kenmerken niet mogelijk. Het is wel mogelijk om aanvaardbare drinknormen voorop te stellen. De veiligste optie voor kinderen en jonge adolescenten is geen alcohol te drinken. Oudere adolescenten stellen het drinken van alcohol best zolang mogelijk uit. 

Richtlijnen voor alcoholgebruik
1. Je drinkt best geen alcohol onder de 18 jaar.
2. Tussen 18 en 24 jaar loop je meer risico op negatieve effecten van alcoholgebruik en ben je daarom best voorzichtig met je alcoholgebruik.
3.  Alcohol is een schadelijke stof. Om de risico’s van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan 10 standaardeenheden per week.
4. Wil je geen risico lopen, dan drink je beter geen alcohol.
5. Als je wel alcohol drinkt, spreid je dit gebruik best over meerdere dagen in de week en drink je een aantal dagen niet.

Cannabis is een illegale drug. Het is daarom niet aangewezen om  richtlijnen voor verantwoord gebruik te communiceren.: de norm is immers niet-gebruik. Jongeren onder de 18 jaar die wel cannabis gebruiken kunnen een zelftest doen https://www.druglijn.be/test-jezelf/test/35). Door die zelftest krijgen je een gepersonaliseerd risicoprofiel en weet je beter waar je op kunt letten.