Veilig online (Gezinsbond i.s.m. Child Focus)

De Gezinsbond en Child Focus bieden nieuwe vorming voor ouders aan over de nieuwe media. Je kan kiezen uit 5 thema's:

  • Internet en privacy
  • Gamen
  • Sociale media
  • Cyberpesten
  • Online relaties en seksualiteit

Elk programma bestaat uit interactieve module waarin getuigenissen van jongeren, ouders en experts een centrale plaats innemen. Via animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. Een quiz, stellingen en concrete tips maken de vorming aantrekkelijk en dynamisch.

Contactpersonen: