Uitwisselingsdag mobiele begeleiding met Home-start Nederland

Biedt jouw organisatie begeleiding aan huis in gezinnen? Of heb je interesse om kennis te maken met het concept van mobiele begeleiding met vrijwilligers?  Vrijwilligers werken binnen de context van het gezin. Vanuit gesprekken wordt samen met de ouders gezocht naar doelstellingen die men binnen de begeleiding zou willen bereiken.

Naar aanleiding van het updaten van de praktijkbeschrijving Domo en contacten met Home-start Nederland organiseren we op 10 maart 2020 een uitwisselingsdag voor (toekomstige) medewerkers mobiele begeleiding. De dag gaat door in de gebouwen van Odisee Campus Schaarbeek (https://www.odisee.be/)

De uitwisselingsdag is gratis. We vragen je wel in te schrijven voor 28 februari.

Programma

9u30: Onthaal met koffie

10u:  Verwelkoming door EXPOO

10u10: Voorstelling Domo in Vlaanderen door Karlien Craps, coördinator Domo Vlaanderen 

Domo biedt laagdrempelige, preventieve gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen, met kinderen onder de twaalf jaar en aanstaande gezinnen. Met een één op één aanpak willen Domo Vlaanderen talentontwikkeling bij jonge kinderen bevorderen, het isolement van kwetsbare gezinnen doorbreken en hun netwerk versterken, ouders in hun opvoedende rol bevestigen en versterken en zo voorkomen dat alledaagse problemen onoverkomelijk  worden. 

10u45: Voorstelling Home-Start Nederland door Gerda Groen, projectleider Home-Start Nederland en Mariëlla Bakker, coördinator in Maastricht

Home-Start is een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ouders vriendschappelijke en praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen. Vandaag maken we kennis met Home-Start Nederland.

11u30: Reflectie over mobiele begeleiding als netwerkversterking voor kwetsbare gezinnen door Kristien Nys en Joris Van Puyenbroeck, kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

12u: broodjeslunch

13u: thematafel vrijwilligers

De kern van Domo zijn de vrijwilligers die gezinnen in hun eigen omgeving ondersteuning en praktische hulp bij gezins- en opvoedende taken bieden. Maar werken met vrijwilligers is ook een grote uitdaging. Hoe werf je vrijwilligers die zich spontaan engageren om samen met jouw organisatie iets moois op poten te zetten? Hoe zorg je voor een goed onthaal van je vrijwilligers? Wat zijn duidelijke afspraken en rollen? Hoe ga je om met klachten en spanningen? Hoe streven naar een relatie tussen gezin en vrijwilliger die intensief, gelijkwaardig en wederkerig is? Hoe waardeer je een vrijwilliger voor zijn engagement?

14u30: thematafel multiculturaliteit

Vrijwilligersorganisaties werken in een multiculturele samenleving. Hierdoor krijgen zij te maken met een omgeving die zeer divers en kleurrijk is, waardoor ook hun doelgroep kleurrijker wordt. Dit vormt soms een schril contrast met het eigen vrijwilligersbestand. Allochtone vrijwilligers vormen een interessante nieuwe doelgroep, maar hoe kunnen zij die werven? En als deze ‘nieuwe’ vrijwilliger rondloopt in je organisatie, moet hij zich ook thuis voelen en mee kunnen doen. Het gaat dus niet alleen om het binnenhalen van nieuwe vrijwilligers, maar ook om het stimuleren van diversiteit in de eigen organisatie. Hoe kan een vrijwilligersorganisatie in haar activiteiten en manier van werken ruimte maken voor culturele verschillen en voordeel halen uit de expertise en meerwaarde van deze allochtone vrijwilligers? Door dit te verkennen kan de organisatie beter aansluiten bij de vragen die de multiculturele samenleving ook aan het vrijwilligerswerk stelt.

16u: Plenaire afsluiting met conclusies, uitdagingen en wat neem je mee naar huis

Organisator

Expoo

Datum

dinsdag 10 maart 2020 van 9u30 tot 16u30.

Locatie

Campus Schaarbeek
Huart Hamoirlaan 136
1030 Brussel (Schaarbeek)

Voor wie?

Voor wie werkt met gezinnen in mobiele begeleiding.

Prijs

gratis, broodjeslunch inbegrepen