Uitdagingen voor de toekomst

Katrien Verhegge studeerde pedagogische wetenschappen, met een specialisatiejaar in de begeleiding van multiproblemgezinnen. Na een korte loopbaan als wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven startte ze in 1991 op Kind en Gezin. Daar werkte ze vooral rond thema's van kansarmoede, pedagogische kwaliteit in de kinderopvang, opvoedingsondersteuning....en was ze enkele jaren afdelingshoofd van de afdeling preventieve gezinsondersteuning. Ze werkte ook drie jaar op het kabinet van toenmalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Inge Vervotte en later Steven Vanackere. Sinds 1 januari 2008 is ze administrateur-generaal van Kind en Gezin. 

Katrien Verhegge sloot het congres af met een boeiende lezing over de uitdagingen die de Huizen van het Kind te wachten staan.

Video-presentatie

Katrien Verhegge

Katrien Verhegge