Trofee Huis van het Kind

Situering:

Als samenwerkingsverband Huis van het Kind heb je al een hele weg afgelegd, met vallen en opstaan.

Af en toe moet je even stilstaan bij de succeservaringen, want die geven energie om verder te bouwen aan het Huis van het Kind.

Doelstelling:

Leren uit succeservaringen

Groepsgrootte:

plenair

Opdracht:

Iedere deelnemer noteert op een grote post-it de successen die zij/hij reeds heeft gehad in de uitbouw van zijn/haar Huis van het Kind en plakt dit op de flappen in de zaal.

Nadien bespreken we een aantal successen. Wat maakte dit tot een succes (factoren)?

We willen even stilstaan bij de succeservaringen. 

Tijdsduur:

15 minuten

Materiaal:

  • flappen
  • grote post-its

Oefening nadien:

Historielijn