Triple P

Triple P is een preventieprogramma gericht op ondersteuning van gezinnen en opvoeding (‘parenting’). De drie P’s staan voor Positive Parenting Program. Het programma wil ernstige gedrags-, emotionele en ontwikkelingsproblemen bij kinderen voorkomen via

 • het verhogen van kennis, vaardigheden, en zelfvertrouwen van ouders
 •  het bevorderen van een zorgende, veilige, betrokken omgeving die beperkt is in conflicten en vrij van geweld
 • het stimuleren van de sociale, emotionele, cognitieve ontwikkeling en taal- en gedragscompetentie doorheen positief ouderschap.

In een positieve opvoeding wordt een ondersteunende omgeving gecreëerd, waarin kinderen kunnen ontwikkelen tot gezonde en actieve individuen in de maatschappij. Kinderen krijgen in een positieve opvoeding de kans om de sociale, emotionele en zelfregulerende vaardigheden op te bouwen die ze nodig hebben doorheen hun leven. Ouderschap wordt beïnvloed door heel veel uiteenlopende factoren. Triple P erkent die verschillende invloeden op ouderschap en wil ouders helpen om hun zelfvertrouwen, vaardigheden en kennis in verband met opvoeden te verhogen. Triple P doet dit door het scheppen van een ondersteunende context waarin ouders kunnen nadenken over hun ouderschap en kennis en vaardigheden aangereikt krijgen die ze kunnen toepassen in hun dagelijkse interactie met hun kind. Triple P hecht bijzondere aandacht aan zelfregulering bij ouders.  

Theoretische basis:

 • Sociale leertheorie 
 • Gedragswetenschappen 
 • Cognitieve psychologie 
 • Ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingspsychopathologie 
 • Volksgezondheidsonderzoek 

Wetenschappelijke onderbouwing:

Het Triple P systeem wordt sinds meer dan 30 jaar onderzocht in verschillende centra wereldwijd. Een overzicht van studies en publicaties is hier verzameld

Wat zegt de visie over...

Ouderschap 

Ouderschap is een dankbare maar moeilijke taak voor veel ouders. Ouderschap wordt beïnvloed door heel veel verschillende factoren in de persoon van het kind, de ouder en de omgeving.  

Opvoeding 

Kinderen kunnen optimaal ontwikkelen als ouders een positieve opvoeding toepassen. Positief opvoeden is terug te voeren tot 5 basisprincipes: 

 • Een veilige boeiende omgeving bieden 
 • Een positieve leeromgeving creëren 
 • Positieve discipline gebruiken 
 • Realistische verwachtingen hebben 
 • Voor jezelf zorgen als ouder 

Deze 5 basisprincipes worden vertaald in 17 opvoedingsvaardigheden voor ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar, gericht op het opbouwen van een positieve relatie met het kind, het stimuleren van positief gedrag bij kinderen, kinderen nieuw gedrag en vaardigheden helpen verwerven en ouders helpen omgaan met ongewenst gedrag.  

Ondersteuning 

Iedere ouder heeft vragen en nood aan ondersteuning. Iedere ouder is uniek en iedere situatie is anders. Daarom is het belangrijk om een breed en divers aanbod aan ondersteuning te bieden zodat iedere ouder de steun vindt die op dat moment het best past bij de ouder. Het aanbod van Triple P bestaat daarom uit individuele programma’s, een groepsaanbod, digitale ondersteuning en duidelijke informatie en dit op verschillende niveaus van intensiteit, van Triple P Universeel tot Triple P plus. Er zijn ook aangepaste programma's zoals Stepping Stones, afgestemd op ouders en kinderen met een (licht) mentale beperking.

Voor professionals is er een uitgebreid aanbod trainingen om te werken met de verschillende niveaus van het programma. 

Maatschappelijke context 

Het Triple P programma wil met een brede multimediale campagne ook inzetten op het informeren van de maatschappij over opvoeding. Men streeft naar een brede verspreiding van het gebruik van positieve opvoedingsstrategieën om dysfunctionele opvoedpatronen te verminderen en wil kwalitatieve ondersteuning voor ouders beschikbaar te maken.  

5 principes van Triple P in beeld

triple p

In de praktijk

Triple P magazine als universeel aanbod voor heel veel ouders. Met info, verhalen van ouders en concrete adviezen.

Je kan het magazine hier inkijken.

 

Matthew Sanders over de Triple P principes

In de praktijk

Twee Australische mama's vertellen hoe het programma Stepping Stones Triple P het leven van hun zonen met autisme en hun gezin positief beïnvloed heeft. 

Wat?

v    Programma

Auteur

Matthew Sanders, Professor Klinische Psychologie University of Brisbane, Australië, hoofd Family and Parenting support Centre, Brisbane 

 

matthew sanders triple p.jpg

Referentiewerk

 

triple p power of positive parentingSanders, M. & Mazzucchelli, T. (eds), The power of positive parenting: transforming the lives of children, parents and communities using the Triple P system. Oxford University Press, 2017