Transparante, laagdrempelige communicatie en informatiedeling

Transparante en laagdrempelige communicatie naar kinderen en gezinnen over aanbod en wat dat aanbod voor hen kan betekenen.

Samenwerken en samen plannen binnen het netwerk vraagt een vlotte, transparante communicatie en informatiedeling. Dit betekent o.m. efficiënte informatiesystemen en duidelijke afspraken over ethisch gebruik van privacy-gevoelige informatie over kinderen en gezinnen.

Gehanteerde praktijken en voorbeelden:

  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt hanteert een mix van verschillende communicatiekanalen.
  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt waakt over vorm en inhoud

    • De toegankelijkheid voor iedereen schuilt soms in kleine zaken. Zo werd de folder voor de speel-o-theek herwerkt. Het logo van het Wijkcentrum stond er nogal groot op, waardoor het de indruk kon wekken dat de speel-o-theek zich richtte op een specifieke groep. De herwerking werpt vruchten af.

  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt heeft een eigen talenbeleid.

    • Het gaat er niet enkel om rekening te houden met het feit dat er een veelheid aan talen gesproken wordt en niet iedereen (voldoende) Nederlands spreekt en te kijken op welke manier hiermee omgegaan kan worden (vertaalde folders, pictogrammen, tolken…). Het gaat er ook om rekening te houden met de gezondheidsvaardigheden van mensen (health literacy). Het is de vraag of mensen voldoende kennis en vaardigheden hebben om te handelen in het belang van hun eigen gezondheid en of wat we doen en zeggen aansluit bij de aanwezige kennis en vaardigheden.