Transitieproject

Overgang van basis- naar secundair onderwijs

De overgang van het basis- naar het secundair onderwijs is niet alleen een grote verandering voor kinderen. Ook ouders moeten wennen aan de nieuwe situatie en zien zich gesteld voor andere verwachtingen en uitdagingen in hun rol als opvoeder van hun steeds zelfstandiger wordende tiener. Ingaand op vragen vanuit het werkveld om ouders bij deze overgang te ondersteunen,  is EXPOO gestart om samen met partners een materialenpakket te ontwikkelen dat flexibel kan worden ingezet door professionelen en vrijwilligers die werken met ouders.

POC CLB-GO!, Gezinsbond, VCOV, Lunamare, Klasse, Stad-Genk en Steunpunt Diversiteit en Leren, UCLL,bachelorproject opvoedingsondersteuning, GO!Ouders en Huis van het Kind Zottegem denken mee.

Methodiekontwikkeling - Oudertraining in de maak

EXPOO werkt momenteel aan methodiekontwikkeling ter ondersteuning van professionals die werken met ouders van jongeren. Eén van de doelstellingen is om meer in te zetten op ondersteuning van ouders met jongeren die de overstap maken van het basis naar het secundair onderwijs (Transitie).

EXPOO startte alvast met één deelproject. Samen met de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Ugent, denken we na over de uitwerking van een oudertraining in de vorm van ouderavonden (3 sessies) rond het thema emotieregulatie en studiemotivatie. De vakgroep ontwikkelde hiervoor reeds een try-out versie (emotieregulatie), die we zullen proefdraaien bij een viertal gemotiveerde organisaties. Theoretische onderbouw voor deze methodiek is de motivatie- of zelf-determinatietheorie, beschreven in het boek 'Vitamines voor Groei'.  

Via de try-out willen de mensen van UGent een pasklaar format uitwerken, waar medewerkers van Huizen van het Kind, Opvoedingswinkels,… uiteindelijk zelfstandig mee aan de slag zullen kunnen gaan. Het eindresultaat zal een pakket zijn met PowerPoint, oefeningen, casussen,… dat professionals zelf kunnen inzetten in het werken met oudergroepen.

De vakgroep deed alvast een aanzet voor een eerste sessie rond emotieregulatie, die we zullen uittesten met een groep professionals.