Transitie naar de kleuterschool

Eeklo

Binnen ons netwerk Triple K werd een visie uitgewerkt rond het thema zindelijkheid en de overgang van thuis/kinderopvang naar kleuteronderwijs. Naast het ontwikkelen van een gedeelde visie wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van materialen bruikbaar voor professionelen en ouders rond het thema zindelijkheid.

Uit dit netwerk ontstond een denktank KOKO (kinderopvang-kleuteronderwijs) die het thema van de transitie van thuis/kinderopvang naar kleuteronderwijs in een ruimer geheel kadert en beleidsvoorstellen formuleert om de transitie warmer en beter te laten verlopen. Aangezien de Eeklose basisscholen verspreid zijn over 5 wijken wordt dit ook wijkgericht uitgewerkt (vooral naar bereik van ouders).

Welke partners werken hiervoor samen?

  • basisscholen uit vrije net en gemeenschapsonderwijs (onderwijs)
  • Kinderdagverblijf Kinderlach (kinderopvang)
  • Kind & Gezin (opvoedingsondersteuning)
  • VCLB (onderwijs/welzijn)
  • OCMW (welzijn)

Contactgegevens

Huis van het Kind Eeklo
Verantwoordelijke: Koen Geirnaert, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Eeklo

Telefoon: 0492/23 12 32

Contactpersonen:

koen.geirnaert@ocmweeklo.be

Website:

www.eeklo.be/huisvanhetkind

http://www.wegwijsineeklo.be/thema.php#Huis van het Kind

eeklo.jpg