Transforming together : making a journey towards integration of services for children, young people and families

Auteur :

NJI, Sue Miller

Jaar van publicatie :

2012

Categorie :

Documentatie over opvoedingsondersteuning

Drager :

Digitaal document


Korte beschrijving:

Een centrale aanbeveling van het visitatieteam is dat in Nederland het beleid en de uitvoering meer vanuit de welzijnsbenadering dan vanuit de zorgbenadering vorm moet krijgen. Bijvoorbeeld door een jeugdbeleidsstrategie met een concreet actieplan te ontwikkelen en voorrang te geven aan lokale, 'grassroot' initiatieven. Volgens de experts begint 'outreachend' werken en het bevorderen van ouderbetrokkenheid bij het aansluiten bij plaatsen waar ouders en kinderen al komen. De gemeenten kunnen ontmoetingsplaatsen faciliteren waarbij ouders en jongeren de inrichting en uitvoering voor hun rekening nemen. Dit rapport geeft alle bevindingen van de internationale visitatiecommissie weer.

Reageer op dit artikel

2 + 1 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.