Trajecten van Hoopverlening - 't Lampeke

Doel van je project en korte beschrijving

‘Trajecten van hoopverlening’ is een documentaire in drie delen over het belang van het maken van relatie, authentiek en kwetsbaar zijn, lange trajecten durven en mogen aanbieden, luisteren om te komen tot verbinding, ‘er zijn’, samen zoeken en uitproberen, buiten de lijntjes kleuren, het op maat van de hulpvrager werken, … De documentaire wil inspiratie en beweging brengen in de sociale sector/hulpverlening en de menselijke relatie centraal stellen.

Met de documentaire willen we expliciet de focus leggen op het effect van leven in armoede voor gezinnen en zetten we zowel de materiële en immateriële kant van armoede in de kijker.

Bij de documentaire hoort een ondersteunend magazine met inhoudelijk tekstmateriaal, die de kijker helpt en versterkt in het kijken naar deze documentaire.

Doelgroep

Beroepskrachten en vrijwilligers binnen de welzijnssector/middenveld, lectoren binnen opleidingen sociale sector, beleidsverantwoordelijken

Hoe werk je aan sociale cohesie?

De essentie van de documentaire gaat over het relatie maken en luisteren naar elkaar. Gelijkwaardigheid in de lange trajecten die afgelegd worden samen met elkaar. Dit is de essentie van het realiseren van een sociale cohesie.

Video Trajecten van Hoopverlening - sociale cohesie (beelden Nieveranst)

Contactgegevens

Betrokken organisatie

lampeke logo

Een beeld zegt meer dan woorden...

lampeke

Bekijk XL-interview 't Lampeke