Opvoeden Samen Aanpakken (OSA)

De interactieve fototentoonstelling 'Opvoeden Samen Aanpakken' bestaat uit dertien grote panelen die opvoedingsthema’s bij ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar in beeld brengen. Met foto's en tekst laat de tentoonstelling alledaagse en herkenbare situaties zien bij verschillende gezinnen. Bezoekers kunnen tijdens en na het bekijken van de foto’s met elkaar in gesprek gaan over de thema’s die hen aanspreken. Wat vinden ze belangrijk bij het opvoeden van kinderen? Wat gaat gemakkelijk? Waar zijn ze weleens onzeker over? Het doel van de tentoonstelling is om bezoekers aan te zetten tot interactie, al dan niet met de hulp van een gespreksleider.

'Opvoeden samen aanpakken' is een van oorsprong Nederlandse tentoonstelling die wordt aanboden door Radar Advies en stichting MOOI! Dertien panelen uit de tentoonstelling werden aangekocht en vertaald naar Vlaamse opvoedingssituaties. De tentoonstelling werd voor de eerste keer getoond in Vlaanderen tijdens het openingsmoment van de Week van de Opvoeding op 16 mei 2013.  De aankoop voor Vlaanderen en Brussel was mogelijk dankzij een samenwerking tussen de Opvoedingswinkel Brussel, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en EXPOO.

Op deze pagina kan je terecht voor:

Wat

Opvoeden is een onderwerp dat álle ouders bezighoudt. Doe ik het wel goed? Bescherm ik mijn kind niet overmatig? Kijkt mijn kind teveel tv? Ben ik een slechte ouder als mijn kind elke dag in de opvang blijft?

De opvoedingsthema's uit de tentoonstelling Opvoeden Samen Aanpakken (OSA) nodigen ouders en andere opvoeders uit om met elkaar in gesprek te gaan over wat ze zelf belangrijk vinden bij het opvoeden van kinderen. Welke dingen gaan goed en wat is nu juist echt moeilijk?  Ben ik akkoord met de situaties uit de tentoonstelling of pak ik het zelf helemaal anders aan? Wat vindt een andere ouder van mijn standpunt? OSA is dus veel meer dan een fototentoonstelling: centraal staat de dialoog tussen ouders en andere opvoeders. De tentoonstelling bekrachtigt ouders in hun ouderrol: ze ondervinden dat andere ouders gelijkaardige vragen of zorgen hebben en merken dat ze niet de enige zijn die vragen hebben.

OSA brengt dertien opvoedingsthema’s op grote fotopanelen in beeld. Met foto's en tekst toont de tentoonstelling herkenbare situaties bij verschillende echte gezinnen. Zowel opvoedsituaties bij gezinnen met jonge kinderen als thema's bij het opvoeden van pubers komen aan bod.

De dertien opvoedingsthema's op de panelen zijn:

 • Doen we het wel goed?
 • Ik ben een leukere moeder dan toen ik thuiszat.
 • Seksuele voorlichting hoort er ook bij.
 • Als vader hoor je te weten waar je kinderen mee bezig zijn.
 • Je kind loslaten is het moeilijkst.
 • Onderhandelen? Daar doen wij niet aan.
 • Fijn dat ook anderen soms voor onze kinderen zorgen.
 • Werken is belangrijk, maar de kinderen gaan voor.
 • Drink gezellig een wijntje mee.
 • We zijn gescheiden, maar we hebben bijna dagelijks contact.
 • Als we het konden betalen, kregen ze ook nog muziekles.
 • Mijn zoon mag gezien worden.
 • Hun Ethiopische geschiedenis poetsen we niet weg.

Op zowel de foto's als de tekst van deze panelen berust copyright. De inhoud van de panelen mag niet vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de eigenaar.

Gebruikerstips

Opvoeden Samen Aanpakken wordt ingezet om de interactie tussen ouders en opvoeders te stimuleren. Bezoekers van de tentoonstelling bekijken eerst (individueel) de verschillende panelen om daarna in groep een aantal onderwerpen verder uit te diepen.

Voor wie?

OSA staat open voor elke ouder en opvoeder. De panelen behandelen universele opvoedingsthema’s waarmee een zeer divers publiek kan worden aangesproken. Naargelang de doelgroep kan de toeleiding naar de tentoonstelling verschillen.
Als organisator van de tentoonstelling kan je zowel kiezen voor het uitnodigen van individuele deelnemers als voor het uitnodigen van bestaande groepen, bijvoorbeeld de ouderraad van een school of de ouders van een kinderdagverblijf.
In Brussel werd Opvoeden Samen Aanpakken al bezocht door verschillende groepen ouders:

 • moeders die elkaar kennen via het kinderdagverblijf kwamen samen met een begeleidster,
 • een conversatiegroep Nederlandse taal besprak de foto’s samen met hun lerares,
 • leden van een vereniging voor Engelstalige Nigeriaanse vrouwen bekeken OSA (vertaald) en wisselde daarna van gedachten,
 • een Turkse moedergroep kwam met de eigen begeleidster en besprak na afloop enkele thema’s in de eigen taal.

Gespreksleider

Een centraal element van OSA is de dialoog tussen de bezoekers van de tentoonstelling. Dit gesprek wordt best gemodereerd door een gespreksleider. Handvatten voor het begeleiden van zo'n gesprek kan je vinden hier pdf bestand(OSA) Handleiding gespreksleider.pdf (73 kB) vinden. Van de gespreksleider wordt niet verwacht dat hij/zij specifiek pedagogische expertise inbrengt: opvoeden is immers geen exacte wetenschap, iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. Het doel is om uitwisseling tussen ouders te stimuleren, hun blik te verruimen en op andere ideeën te laten komen. De kennis en ervaring van de bezoekers aan de tentoonstelling staat centraal.
Het voordeel van werken met bestaande groepen is dat ouders elkaar kennen en mogelijks meer open durven spreken dan onder vreemden. Bovendien kan de vaste begeleider van een al bestaande groep het kringgesprek modereren.

De tentoonstellingsruimte

Naast de panelen uit de tentoonstelling zelf, nodigt ook de ruimte waarin je de tentoonstelling opzet best uit tot dialoog. Een warme en gezellige sfeer kan het praten over opvoedingskwesties faciliteren.

Selectie van panelen

Omdat de tentoonstelling van Opvoeden Samen Aanpakken (OSA) in totaal uit dertien panelen van één meter breed bestaat, is het niet altijd mogelijk het geheel op te zetten. Indien uit ruimtelijke overweging een selectie wordt gemaakt, is het belangrijk om voldoende variatie in opvoedings-thema's voor ogen te houden. Ook op basis van de beoogde doelgroep kan beslist worden om slechts een deel van de panelen te tonen.  

Panelen die specifiek geschikt zijn voor gezinnen met jonge kinderen:

 • Doen we het wel goed?
 • Seksuele voorlichting hoort er ook bij.
 • Als we het konden betalen, kregen ze ook nog muziekles.
 • Onderhandelen? Daar doen wij niet aan.
 • Fijn dat anderen soms ook voor onze kinderen zorgen.

De volgende panelen kunnen ingezet worden als vooral ouders van pubers en jongvolwassenen de tentoonstelling bezoeken:

 • Je kind loslaten is het moeilijkst.
 • Drink gezellig een wijntje mee.

De volgende panelen gaan (groten)deels over de combinatie werk en gezin:

 • Ik ben een leukere moeder dan toen ik thuis zat.
 • Fijn dat anderen soms ook voor onze kinderen zorgen.
 • Werken is belangrijk, maar de kinderen gaan voor.

Tot slot zijn er nog enkele specifieke panelen, die eventueel gericht kunnen worden ingezet:

 • Ik ben een leukere moeder dan toen ik thuis zat. Dit paneel is goed in te zetten bij een groep allochtone vrouwen. Het gaat over een moeder van een Pakistaans gezin die is gaan werken en een opleiding is gaan volgen, tegen ‘het gebruik’ in.
 • Als vader hoor je te weten waar je kinderen mee bezig zijn. Als tegenhanger van het paneel hierboven kan deze banner goed gebruikt worden in een groep allochtone vaders. Het paneel gaat over een Marokkaanse vader die het belangrijk vindt om betrokken te zijn bij zijn kinderen en hun opvoeding.
 • We zijn gescheiden, maar hebben bijna dagelijks contact. Steeds meer kinderen maken een echtscheiding van hun ouders mee. Dit paneel gaat over opvoeden na een scheiding.

Vertaling

De uitleg bij de dertien panelen van de tentoonstelling is vertaald naar het Engels. Wie wil, kan de Engelse vertaling hier raadplegen:  pdf bestandEngelse vertaling OSA (364 kB)

Ontlenen

De tentoonstelling Opvoeden Samen Aanpakken wordt gratis aangeboden aan opvoedings-ondersteunende initiatieven en welzijnsorganisaties uit Vlaanderen en Brussel. 

Met het aanvraagformulier kan je je interesse laten weten om de tentoonstelling zelf aan te bieden aan ouders.  Op basis van de ingevulde gegevens nemen we contact met je op.

Uitleenperiode

De uitleenperiode voor de tentoonstelling is maximaal drie weken. Een langere uitleenperiode is alleen mogelijk als de tentoonstelling afwisselend wordt gebruikt door verschillende entiteiten binnen een grotere regio. Gezien het succes van de tentoonstelling, vragen we je de periode ook dan beperkt te houden.

Uitleencontract

Alvorens de tentoonstelling te ontlenen vragen we je om een uitleencontract met EXPOO te ondertekenen. In dit contract zijn alle belangrijke uitleenvoorwaarden vermeld.

Ophalen en terugbrengen van de tentoonstelling

De tentoonstelling dient door de ontlener zelf afgehaald er teruggebracht te worden bij EXPOO, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. De tentoonstelling bestaat uit 13 oprolbare banners in individuele draagzakken. Bij elke banner kan verlichting worden ontleend. In principe kan de tentoonstelling vervoerd worden met een gewone auto. 

Indien zelf ophalen en terugbrengen van de tentoonstelling een probleem vormt, kan je steeds contact opnemen met EXPOO om samen naar oplossing te zoeken.

De opvoedingsthema's in beeld

Een overzicht naar de panelen vind je hier.

Logo Opvoeden Samen Aanpakken

Ontlenen?

Wens je de tentoonstelling Opvoeden Samen Aanpakken te ontlenen?

Contacteer ons

EXPOO
Onze medewerkers zijn zeer mobiel. We voorzien daarom geen telefoonpermanentie.

Jouw mening doet er toe!

Heb je de tentoonstelling recent ontleend? Dan horen wij graag hoe jij dit vond!