Toolbox Roadmap Huizen van het Kind

Hier vind je de digitale versie van de toolbox Roadmap Huizen van het Kind.

De toolbox Roadmap Huizen van het Kind helpt je om zichtbaar te maken waar je al staat met je Huis van het Kind, welke weg jullie als samenwerkingsverband reeds hebben afgelegd.

Tegelijkertijd is de toolbox Roadmap Huizen van het Kind een instrument om je huis verder te laten groeien, om de blinde vlekken in kaart te brengen en om prioriteiten te bepalen. Op welke levensdomeinen willen we als samenwerkingsverband prioritair inzetten, welke meerwaarde willen we
creëren, waarom, en hoe pakken we dat dan aan?

Toolbox Roadmap: handleiding

toolbox HvhK

Toolbox Roadmap: vragenset - digitaal

vragenkaart

Samen verder bouwen

Verder bouwen

Roadmap Huizen van het Kind

meerjarenplanning HvhK

Toelichting Roadmap Huizen van het Kind

Poster Roadmap Huizen van het Kind