Toolbox Diversiteit

Auteur :

De Ambrassade

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

 

Type :

Website


Korte beschrijving:

Deze toolbox met concrete fiches helpt jeugdwerkers en hun organisatie op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. De input van de toolbox werd verzameld door de werkgroep diversiteitsbeleid van De Ambrassade onder begeleiding van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en Dēmos. De Ambrassade en Dēmos schreven het leeuwendeel van de fiches.

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van