Toolbox

Op deze pagina vind je allerlei praktische tools: een ontleenbare tentoonstelling, een databank met sprekers voor informatiemomenten, tools om opvoedinformatie te ontsluiten naar jouw gezinnen, een verzameling door EXPOO gemaakte filmpjes, draaiboeken en instrumenten, praktijkbeschrijvingen, ...

Ontwikkeld door EXPOO

Sprekersdatabank

Op zoek naar een spreker voor je voordracht, workshop of cursus over opvoeden? Kijk dan zeker in onze sprekersdatabank.

Ben je zelf een spreker? Registreer je in de sprekersdatabank en bereik zo het ganse werkveld gezins- en opvoedingsondersteuning!

Opvoedinformatie

Groeimee logo nieuw

Op Groeimee.be vind je kwaliteitsvolle informatie over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. De informatie is op maat van ouders en kan je ook in je eigen communicatie gebruiken. 

Interactieve fototentoonstelling

Logo Opvoeden Samen AanpakkenOpvoeden Samen Aanpakken (OSA) is een gratis uitleenbare tentoonstelling die de dialoog over opvoeden op gang brengt.

Praktijkbeschrijvingen

Er bestaan verschillende manieren om ouders en opvoedingsverantwoordelijken te ondersteunen bij de opvoeding. Hier vind je een overzicht, beschrijving en onderbouwing van praktijken die in Vlaanderen en Brussel worden ingezet.

Draaiboeken en instrumenten

Op vraag van het werkveld ontwikkelt EXPOO draaiboeken, methodieken en hulpmiddelen. 

EXPOO-tv

EXPOO verzamelt kennis & praktijken in woord en beeld. Hier vind je alle video’s die EXPOO gemaakt heeft. Gebruik ze vrij ter inspiratie.

Publicaties van EXPOO

EXPOO brengt regelmatig eigen publicaties uit: themabundels waarin wetenschappelijke inzichten rond opvoedingsondersteuning worden gebundeld, folders over opvoeden, ...

Alle publicaties zijn gratis te downloaden. Je mag de publicaties ook zelf afdrukken (en verspreiden), op voorwaarde dat er niets aan de inhoud en lay-out gewijzigd wordt. 

Van partners

Praktijk in beeld

‘Praktijk in beeld’ zijn inspirerende films die actuele thema's belichten. Centraal staan de thema’s positief omgaan met diversiteit, participatie en ouderbetrokkenheid, sociale cohesie en samenwerking tussen organisaties. Vier verschillende organisaties uit het brede werkveld van gezinsondersteuning brengen hun werking in beeld. Met dit materiaal wil Kind & Gezin alle professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en hun ouders, ondersteunen om samen na te denken over de uitdagingen van vandaag en op zoek te gaan naar passende antwoorden. Het beeldmateriaal en kijkwijzer kunnen gebruikt worden voor intervisies, leermomenten,…

Speelbank

Speelbank.be, een initiatief van het steunpuntkinderopvang van de VVSG, stelt na overleg met EXPOO haar virtuele deuren open voor de Huizen van het Kind. Op deze website kan je speelactiviteiten en speeltips vinden voor kinderen van 0-3 jaar. Veel kinderopvanglocaties vinden hier inspiratie, maar uiteraard zijn de speeltips voor iedereen bruikbaar. Surf naar www.speelbank.be en log in met het paswoord 'huisvanhetkind'. Op die manier kan je helemaal vrij door het aanbod snuisteren.

Materialen en leermiddelen

De leermiddelen- en documentatiecentra DocAtlas (Provincie Antwerpen) en Educatief Centrum (Provincie Limburg) zijn gespecialiseerd in materialen en methodieken rond gezondheid, Nederlands voor anderstaligen, wereldburgerschap en mondiale vorming, het welbevinden van kinderen en jongeren en opvoedingsondersteuning. Je kan er gratis materialen ontlenen.