Tool triggerfactoren

Auteur :

Expertise-unit sociale stabiliteit

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

 

Type :

Website


Korte beschrijving:

Heeft u in uw werk te maken met jongeren die kwetsbaar zijn voor radicalisering? En wilt u weten wat u kunt doen om radicalisering te voorkomen of tegen te gaan?
De online tool triggerfactoren in het radicaliseringsproces helpt u hierbij. Radicalisering is een complex proces, waarbij veel verschillende factoren een rol spelen. Vaak zijn het concrete gebeurtenissen die het proces in gang zetten of versnellen. Die gebeurtenissen heten ook wel triggerfactoren.

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van