Tijdslijn Huis van het Kind

Vooraf:

Je hebt in groep de oefening 'De meerwaarde van je Huis van het Kind' uitgevoerd. Je noteerde hierbij wanneer een Huis van het Kind geslaagd is. Je hebt daarbij een aantal parameters genoemd.

Doelstelling:

  • Evaluatie: Actuele situatie van je Huis van het Kind in kaart brengen
  • Tips van buitenstaanders krijgen over mogelijke volgende stappen

Groepsgrootte:

6 tot 8 deelnemers

Opdracht:

Op de grond is tape bevestigd met de cijfers van 1 tot 10. Het is de bedoeling dat je op de tape gaat staan bij het cijfer dat je jezelf geeft voor je huidige situatie t.o.v. de meerwaarde van je Huis van het Kind voor gezinnen. Daarna bespreek je in groep waarom je je bij dit cijfer positioneerde. Je collega's geven advies over mogelijke volgende stappen.

Nadien herhaal je de oefening met de parameters voor de meerwaarde van je Huis van het Kind voor de organisaties.

Tijdsduur:

25 minuten

Materiaal:

  • voldoende ruimte
  • tape