Theory of change. Basics

Auteur :

ActKnowledge

Jaar van publicatie :

2012

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Publicatie van het Center for theory of change dat opgericht werd door ActKnowledge, leider op het vlak van het ontwikkelen van veranderingstheorieën (New York City). Bij dit centrum kun je online ook terecht voor andere info, voorbeelden en publicaties over het opstellen van een veranderingstheorie.

 

 

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van