Theoretische kaders

Je kan participatie op verschillende manieren benaderen.

Deze theoretische kaders helpen je om invulling te geven aan je participatieve praktijk.

Deelnemen en deelhebben

Participatie benaderen als 'deelnemen' focust op de toegankelijkheid van het aanbod. Participatie als 'deelhebben' veronderstelt dat je je aanbod in vraag stelt. Je gaat de dialoog aan met potentiële gebruikers zodat zij er mee invulling aan kunnen geven.

Participatie en zijn componenten

Om tot volwaardige participatie van gebruikers te kunnen komen houd je er best rekening mee dat participatie een kennis- , een emotionele en een actie component heeft.

Participatieladder

Is het voldoende om je doelgroep te informeren, vraag je advies of laat je mee beslissen? De participatieladder biedt een kader om na te denken hoe je je doelgroep laat participeren en wat daar de consequenties van zijn.