Zelfverwonding

Op deze pagina vind je meer informatie over zelfverwondend gedrag bij jongeren.  De pagina is opgemaakt in samenwerking met Prof. Imke Baetens, VUB.