Aan de slag

  • inzetten op samenwerking over de beleidsdomeinen heen;
  • de lokale overheden en actoren stimuleren om actief en bewust bezig te zijn met een warme transitie;
  • geïntegreerde projecten kinderopvang en onderwijs ondersteunen;
  • inspireren en goede praktijken zichtbaar maken;
  • concrete instrumenten ontwikkelen die kunnen ingezet worden voor het realiseren van een warme overgang tussen thuis, kinderopvang en kleuterschool.