Transitie tussen thuis, buurt, kinderopvang en kleuterschool

De kleuterschool is een nieuwe ervaring voor elk kind. Zijn kijk op de wereld wordt verruimd en het krijgt nieuwe kansen om zich te ontwikkelen.

Transitie

In de kijker: Doe-pakket inzetten op warme transities

Dit doe-pakket is een kant en klaar pakket waarmee voorzitters of ondersteuners van een lokaal samenwerkingsverband (LOK, LOP, Huis van het Kind) aan de slag kunnen om laagdrempelig het thema 'transitie tussen thuis, buurt, kinderopvang, school' aan te kaarten. Het is een praktische leidraad voor trekkers van lokale samenwerkingsverbanden om dit thema te agenderen en te bespreken.

In vier stappen laat je deelnemers:

  • kennismaken met het thema
  • inzichten verwerven over het belang hiervan
  • zicht krijgen op bestaande praktijken in de stad of gemeente
  • samen lokale acties formuleren

Snel kennismaken met het doe-pakket? 

In deze infosessie staan we stil bij het belang van inzetten op warme transities en dit doe-pakket, en overlopen we de inhoud van het pakket.

 

Inspirerende praktijken

Om een warme overgang naar de kleuterschool te realiseren zijn verschillende partners aan zet. De concrete praktijken brengen een verhaal van hun zoektocht en willen op die wijze zijn inspirerend voor andere netwerken om samen in te zetten op een warme overgang, vanuit een proportioneel universele benadering.

Fold-up meeting Huizen van het Kind en kleuterparticipatie

Kind en Gezin zet zich, samen met Onderwijs en Integratie en Inburgering in om een warme overgang naar de kleuterschool waar te maken. Een warme overgang realiseren betekent concreet vorm geven aan structurele, professionele en pedagogische continuïteit, en continuïteit met thuis en de buurt.

Tijdens de fold-up meeting lichtte Kind en Gezin i.s.m. de kleutercoördinator van het Agentschap voor Onderwijsdiensten de gedeelde visie over transitie tussen thuis, buurt, kinderopvang en kleuterschool toe. Er werd stilgestaan bij de instrumenten die zijn ontwikkeld om de lokale samenwerking te stimuleren en te ondersteunen (o.a. voor Huis van Kind en scholen). Tot slot illustreerden we vanuit een concrete praktijk hoe lokale samenwerking vorm kan krijgen.

Digitaal inschrijven op school: inspirerende verhalen

Lokale teams van Kind en Gezin ondersteunen ouders elk jaar om hun aanmelding en inschrijving vlot te laten verlopen. Wij gingen praten met drie medewerkers.

Magazine Huizen van het KInd

Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie is het fundament waarop kinderen hun verdere schoolloopbaan enten.

Aan de slag

  • Doe-pakket Inzetten op warme transities: een kant en klaar pakket waarmee voorzitters of ondersteuners van een lokaal samenwerkingsverband (LOK, LOP, Huis van het Kind) aan de slag kunnen om laagdrempelig het thema 'transitie tussen thuis, buurt, kinderopvang, school' aan te kaarten. Het is een praktische leidraad voor trekkers van lokale samenwerkingsverbanden om dit thema te agenderen en te bespreken.
  • Kleuterparticipatie en de Huizen van het Kind: AGODI Academie en Kind en Gezin werkten samen een folder uit rond de samenwerking tussen onderwijs en de Huizen van het Kind. In de folder wordt er gefocust op de samenwerking in het kader van het bevorderen van kleuterparticipatie.
  • Reflectieinstrument transitie: De kwaliteit van de overgang tussen thuis, buurt, kinderopvang en kleuterschool is cruciaal voor jonge kinderen. Deze overgang is te zien als een ‘transitie’, of een proces van continuïteit en verandering. Het is geen gebeurtenis van één dag, maar start ruim voor de gebeurtenis en duurt tot het moment waarop kinderen en gezinnen een gevoel van betrokkenheid hebben en in deze transitie erkend worden.
    Hoe kan je als lokale beleidsactor en praktijkorganisatie hiermee aan de slag?

Interessante websites

Informatie voor ouders op Groeimee.be

Groeimee.be is een website van EXPOO en Opgroeien, samen met een netwerk van experten. Je vindt er betrouwbare info over opvoeden en opgroeien.

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Nele Travers