Scheiding

Een scheiding begint niet bij het uit elkaar gaan van ouders en het eindigt daar ook niet. Als ouders uit elkaar gaan, volgt daarop het zoeken en uitbouwen van een nieuw vervolg, zowel voor de ouders als voor de kinderen. In de meeste situaties vinden zowel ouders als kinderen een nieuw evenwicht.

Materialen en methodieken
De Scheidingskoffer

De online scheidingskoffer is het product van Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) aan de Arteveldehogeschool, Gent.  
Tussen 1/09/2017en 31/08/2019 liep binnnen Arteveldehogeschool het project Sparkles (Shared Parenting: Knowledge, Leverages, Experiences & Strategies) met als centrale doelstelling de beschikbare hulpbronnen voor gezinnen naar aanleiding van een relatiebreuk toegankelijker te maken. Dit vanuit de vaststelling dat gezinnen 1) vaak worstelen met specifieke uitdagingen naar aanleiding van een relatiebreuk en 2) vaak hun weg niet vinden in het bestaande aanbod van informatie, diensten en hulp. Doel van de koffer is om deze hulpbronnen beter te ontsluiten, en op die manier het welbevinden van kinderen, jongeren en gezinnen te vergroten.

De scheidingskoffer bestaat uit vier onderdelen die onderling met elkaar verbonden zijn:

  • Vraag & antwoord fiches voor ouders, kinderen, plusouders, grootouders, en vrienden/familie en professionals
  • Een inventaris van relevante praktijkboeken, films, blogs, tools, liedjes, kinderboeken, websites, organisaties, diensten, …
  • Een wegwijzer met reflectievragen die toeleidt naar informatie in de koffer en die ook vraaginducerend werkt
  • Geïllustreerde gesprekskaarten voor uitwisseling rond diverse thema's

Deze onderdelen zijn op diverse manieren combineerbaar, maar ook volledig afzonderlijk van elkaar te gebruiken. U kunt hier meer over lezen op de pagina voor professionals.

Hoogconflictueuze Scheiding

Ongeveer 1 op 4 van de minderjarigen maakt een scheiding thuis mee. 10 tot 15% van de ouders en kinderen hervinden hun evenwicht niet na een scheiding. In deze situaties gaan zowel ouders als kinderen gebukt onder de aanslepende conflicten. Het risico bij conflictueuze scheidingen bestaat er in dat dit de ontwikkeling van de kinderen ernstig kan hypothekeren. 

Voor hulpverleners ontwikkelde de werkgroep HCS volgende materialen:

  • Tips en Tricks Hoogconflictueuze Scheiding: een schema met een aantal belangrijke principes om in het achterhoofd te houden tijdens contacten met niet-samenlevende ouders.
  • Vuistregels voor hulpverleners: een intervisiedocument om als team, al dan niet intersectoraal, goede praktijken en visie uit te wisselen.
Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Nele Travers

Informatie voor ouders op Groeimee.be