Aan de slag: Rollen in een samenwerking

Generiek profiel:

Om op een professionele manier te kunnen samenwerken worden van alle individuen in het netwerk een aantal vaardigheden en houdingen verwacht.

 • Kunnen balanceren en integreren van de drie perspectieven: het individu, de organisatie en het netwerk
 • Communicatieve en onderhandelingsvaardigheden
 • Engagement, respect en een lerende houding

Beantwoord ieder lid van de samenwerking aan het generiek profiel? Zit de juiste persoon rond de tafel?

 

Verhelderen van rollen en competenties:

Daarnaast zijn er rollen die op het niveau van het netwerk opgenomen moeten worden om tot een succesvolle samenwerking te komen.

De rollen in een netwerk zijn echter dynamisch. De invulling van de rollen kan variëren. Zo kan één rol door verschillende actoren worden opgenomen, of kan één actor verschillende rollen opnemen. Rollen kunnen en mogen ook gewisseld worden, dit kan soms de ontwikkeling in het netwerk bevorderen.

 

rollen samenwerken

 

Rollen op netwerk-niveau:

 • Wie neemt welke rollen op?
 • Zijn er rollen die niet ingevuld zijn?
 • Is er concentratie van rollen bij sommigen?
 • Is er doorheen de samenwerking een wissel van rollen gebeurd? Wat leverde dit op?

Rollen op organisatie-niveau:

 • Welke rol neemt mijn organisatie gemakkelijk op? Hoe komt dit?
 • Is er vaak/weinig een rolwissel als organisatie?
 • Heeft mijn organisatie een visie op samenwerking?
 • Is er begeleiding en coaching van medewerkers?

Rollen op individueel niveau:

 • Wat zijn jouw voorkeursrollen? Welke rollen neem jij gemakkelijk of spontaan op? Welke rollen neem je nooit op?
 • Waarom neem jij deze rollen op?
 • Omwille van jouw persoonlijke kwaliteiten, talenten, interesses (jouw persoonlijk belang)?
 • Omwille van organisatiebelang?
 • Omwille van het netwerkbelang?

 

Sterktes en kwaliteiten van partners:

Doelstelling:

Als je wilt inzetten op onderlinge gelijkwaardig en gedeeld leiderschap, is het aangewezen om in te zetten op sterktes van een organisatie en individuele talenten en competenties.

 • Opdracht:
  • Kennen we de sterktes, expertise van elkaar?
   • Wat brengt iedere partner/individu aan deskundigheid mee?
   • In welke mate wordt dit ingezet?
   • Hoe kunnen we dit optimaliseren?
  • Gebruik een interactieve werkvorm om dit in gesprek te brengen. (post-its, subgroepsjes,…)

Bron: Opstaele, V., Bonne, K., De Schepper, B. & Naert, L. (2013). Pronet maakt samenwerking tussen organisaties succesvoller. In Praktijkboek kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen, Brussel: VVSG/Politeia