Samenwerken

Maatschappelijke evoluties dagen organisaties uit om effectief, efficiënt en innovatief te werken. Door het aangaan van samenwerkingsverbanden tracht men hierop een antwoord te bieden. Ook het decreet preventieve gezinsondersteuning zet organisaties aan om samen te werken, hun aanbod af te stemmen en een geïntergreerd basisaanbod voor gezinnen, kinderen en jongeren te ontwikkelen. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Welke belangen spelen bij de diverse organisaties? Wie neemt welke rol op? Wie heeft welk mandaat? En welke richting gaan we uit binnen deze samenwerking, hebben we een gedeelde ambitie?