Radicalisering

In het huidig maatschappelijk debat is er veel aandacht voor het thema radicalisering. Er leeft een grote bezorgdheid over jongeren en jongvolwassenen die naar Syrië vertrekken om zich als strijder aan te sluiten bij een extremistische groepering. Hoe kunnen we begrijpen dat jongeren aangetrokken worden tot radicaal gedachtegoed en welke begeleiding en ondersteuning hebben zij en hun gezin nodig? Welke preventieve en repressieve maatregelen werken het best?

Deze vragen leven niet enkel bij politici, justitie en beleidsmakers. Als samenleving zijn we met z’n allen verantwoordelijk om een leefomgeving te creëren waar het goed is voor kinderen en jongeren om op te groeien. Opvoedingsondersteuning kan een rol opnemen in het versterken van sociale cohesie en het creëren van ontmoetingskansen, en in het ondersteunen en informeren van ouders en jongeren. 

Radicalisering
Bijleren?
 • Kijk ook eens op de website van Vzw Motief. Vzw Motief is een erkende vormingsinstelling, gespecialiseerd in het thema 'levensbeschouwing en samenleving'. Ze biedt een vierdaags vormingspakket aan voor leerkrachten, jeugdwerkers en welzijnswerkers rond de identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren.  Daarnaast ontwikkelt Vzw Motief in samenwerking met andere partners een train-the-trainer basisopleiding voor vormingswerkers uit verschillende sectoren.
 • OTA Vlaams-Brabant en Brussel organiseert gericht vormingsaanbod rond radicalisering en interculturalisering. Er wordt zowel een open vormingspakket aangeboden als een programma op maat van organisaties met specifieke vragen. 
 • Ook De Touter vzw biedt een vormingsaanbod rond radicalisering en interculturalisering. Dit zowel open als op maat van organisaties.
 • Toolbox Extremisme: Op deze website vind je een aantal links naar Nederlandse online webcursussen over radicalisering (e-learning).
 • Vzw Elegast  Vzw Elegast ontwikkelde het vormingsprogramma SLIM (Samen Leving In de Maatschappij) met een apart luik voor jongeren, voor leerkrachten en hulpverleners, en voor klasbegeleidingen.
 • Op 21 april 2015 organiseerde EXPOO een kennisupdate over radicalisering voor professionals werkzaam in opvoedings- en gezinsondersteunende initiatieven. Bekijk de video-opnames onderaan deze pagina.
Download het volledige Dossier Radicalisering
Interessante websites

Kennis en informatie:

 • www.kifkif.be  Website met informatie en dossiers (onder meer over IS en radicalisering en over levensbeschouwing en superdiversiteit).
 • www.kennisplein.be heeft ook een themapagina rond radicalisering.
 • omgaanmetidealen.nl  Website met informatie over radicalisering en idealen, bedoeld voor ouders, docenten en professionals in het jeugdwerk.
 • Unit Radicalisme  Gemeenten met vragen over radicalisme kunnen bij de Unit Radicalisme terecht.
 • Klasse dossier radicalisering
 • Onderwijs in Vlaanderen biedt op de website tools, een draaiboek voor scholen, uitleg over de islamexperten en een lezing van Khalid Benhaddou
 • Agentschap integratie en inburgering  Informatie over de integratiecentra, onthaalbureaus inburgering en kruispunt migratie-integratie
 • Platform Jep ondersteunt professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken bij vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme.
 • NJI  Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vind je een dossier over radicalisering.

Methodieken en materialen:

 • Project Bounce  Website met trainingstools om de veerkracht van jongeren ten aanzien van gewelddadige radicalisering te versterken.
 • www.kleurbekennen.be   Website voor leerkrachten over wereldburgerschap met informatie en materialen om met jongeren aan de slag te gaan.
 • inspirerende materialen, filmpjes etcetera op klascement
Contacten
Kennisupdate Radicalisering 21 april 2015
Fouad Gandoul over het belang van dialoog tussen ouders en kinderen in de preventie van radicalisering
Kennisupdate Radicalisering 21 april 2015
Katrien Lauwereys (OTA Vlaams-Brabant - Brussel) over radicalisering en kwetsbare jongeren
Informatie voor ouders