Proportioneel universalisme

Proportioneel universalisme is het basisprincipe van een universele dienstverlening voor iedereen, die varieert in schaal en intensiteit. Hierdoor verminderen gezondheids- en welzijnsongelijkheden.  Een proportioneel universele dienstverlening steunt op een mensen- en kinderrechtenperspectief en vertrekt van de diversiteit in de samenleving en de verscheidenheid aan noden.

 

Elk gezin telt
Wat Zegt De Wetenschap: Hoe kan een gemeentebestuur armoede aanpakken?
Bijleren ?
  • TAO-Armoede zijn lokale pools van opgeleide ervaringsdeskundigen en vormingswerkers waardoor je op een flexibele manier de expertise van ervaringsdeskundigen in armoede kan inhuren.
  • Bind-kracht wil hulpverleners en begeleiders ondersteunen en versterken in het krachtgericht werken met mensen in armoede via onderzoek, methodiekontwikkeling, vorming en dialoog.
  • Cedes wil een wereld zonder armoede en uitsluiting. Dit is alleen maar mogelijk als iedereen deelneemt aan dialoog en samenwerking over de armoedekloof heen, en dat moeten we allemaal leren. 
  • Toegankelijkheidsbureau: doel is om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van wonen, verkeer, (openbaar) vervoer, straatinrichting, publieke gebouwen, toerisme en vrije tijd, tewerkstelling en dienstverlening te vergroten voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een handicap en ouderen.
Beluister de visie van Michel Vandenbroeck - Videovignet: reflectie over proportioneel universalisme
Beluister de visie van Sara Willems - Sociale verschillen in gezondheid aanpakken: yes you can!
Beluister de visie van Wim Van Lancker - ongelijkheid in de vroege kindertijd en daarbuiten: hoe moet het nu verder?
Proportioneel Universalisme: een waarderend onderzoek.

EXPOO begeleidde in de loop van 2018 drie Huizen van het KInd om Proportioneel Universalisme waarderend te onderzoeken. Het verslag van deze begeleidingstrajecten kan inspirerend zijn voor andere Huizen van het Kind. We onderzochten samen de bouwstenen van Proportioneel Universalisme, we ontwikkelden en leerden samen over werkzame factoren in de samenwerking en in de werking. Hopelijk kunnen we met ons verhaal ook andere Huizen van het Kind inspireren. Het begeleidingstraject door EXPOO is afgerond maar de Huizen van het Kind Poperinge-Vleteren,  Laarne-Wetteren-Wichelen en Duffel schrijven verder aan hun verhaal. 

Proportioneel Universalisme in de praktijk, een aanzet
proportioneel universalisme in de prakijk een aanzet.JPG
Interessante websites
  • Drempelmeter
  • www.armoedebestrijding.be is de website van Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Dit steunpunt evalueert de effectiviteit van de grondrechten van de personen die in moeilijke socioeconomische omstandigheden leven.
  • www.welzijnszorg.be beoogt een samenleving zonder armoede en uitsluiting. Ze maken armoede zichtbaar, brengt blijvende verandering aan in gangbare opvattingen over armoede en uitsluiting, treedt mobiliserend op ten aanzien van de civiele maatschappij, zet in op de werkelijke verbetering van de situatie van mensen in armoede en dit in dialoog met mensen in armoede, armoedebestrijders, beleidsmakers, sociale organisaties, academici en vrijwilligers.
  • In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. 
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Grasduin in de praktijken, gepresenteerd op het 10de EXPOO-congres met als thema proportioneel universalisme

Gerelateerde thema's
Blog

Elk gezin telt, het schrijft makkelijker dan dat je het in de praktijk brengt! Het voorbije EXPOO-congres bood heel wat denkers en doeners een platform om te reflecteren over een dienstverlening voor iedereen, aangepast aan de noden en de diversiteit van alle gezinnen. Hoe breng je dat proportioneel universalisme (P.U.) in de praktijk? De regioteamleden van Kind en Gezin komen in bijna alle gezinnen over de vloer. We legden dus ons oor te luisteren bij hen en sprokkelden reacties op het congres.

Wim Van Lancker vlogt
Beluister de visie van Bruno Vanobbergen - Voor iedereen, maar voor jou in het bijzonder.
Reageer op dit artikel
8 + 3 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.