Hoe herken je iemand die aan zelfmoord denkt?

Een belangrijke voorwaarde om zelfdoding te voorkomen, is het herkennen van signalen van zelfmoordgedachten zodat het suïcidaal proces tijdig kan worden gestopt. Het oppikken van signalen vormt de eerste stap in het op gang brengen van gepaste zorg.

De volgende dreigingen vereisen onmiddellijke hulp of aandacht:

 • Dreigen om zichzelf te verminken of te doden.
 • Methoden zoeken om zichzelf te doden of toegang zoeken tot middelen om een zelfmoordpoging te ondernemen.
 • Praten of schrijven over de dood, sterven of zelfmoord.

Onderstaande waarschuwingssignalen vereisen minder dringende hulp, maar dienen wel verder besproken te worden:

 • Hopeloosheid
 • Woede, boosheid of wraakzucht
 • Roekeloos gedrag of het schijnbaar zonder nadenken ondernemen van risicovolle activiteiten
 • Gevoel vast te zitten, geen uitweg te weten
 • Toenemend alcohol- of druggebruik
 • Zich terugtrekken van familie, vrienden of de samenleving
 • Angst, agitatie of slaapproblemen
 • Sterke stemmingswisselingen
 • Geen redenen zien om te leven, de zin van het leven niet zien

Het risico op een zelfmoord of zelfmoordpoging wordt groter wanneer er meerdere signalen gedurende langere tijd aanwezig zijn.