Preventie bij zelfmoord

Iedereen kan een rol spelen in de preventie van zelfdoding, ook gezinsondersteuners. Hoe kan je herkennen dat iemand aan zelfmoord denkt, hoe ga je erover in gesprek, hoe begeleid je een gezin dat geconfronteerd werd met zelfdoding? Lees meer hierover op deze themapagina.

zelfmoord

Bijleren?

  • SP-reflex: gratis e-learning op basis van de richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag van VLESP, bestaat uit 5 modules die telkens uit een e-learning en een praktijkoefening bestaan, vooral de eerste module rond detectie van suïcidaal gedrag kan interessant zijn voor gezinsbegeleiders 

  • Het CPZ (Centrum ter Preventie van Zelfdoding) ontwikkelde een e-learning die je leert om gepast te reageren op verontrustende berichten of beelden op sociale media. De e-learning bestaat uit vier delen: een korte quiz en drie leermodules.

  • Think life is een anonieme en online zelfhulpcursus voor iedereen die aan zelfdoding denkt. ​Think life kan zelfstandig en op eigen tempo doorlopen worden.

  • Vormingen over suïcidepreventie: bekijk het volledige aanbod of vraag een vorming op maat

VLESP

Opgemaakt in samenwerking met Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

Interessante websites

  • Zelfmoord1813 is de toegangspoort voor informatie en hulp in het kader van de preventie van zelfdoding. Je vindt informatie, methodieken en materialen voor hulpverleners.

  • Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord ondersteunt ouders met een kind dat aan zelfmoord denkt. Ouders vinden er informatie, tips en getuigenissen van andere ouders die hiermee geconfronteerd werden.

  • VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, is partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. Je kan bij VLESP terecht voor informatie en advies omtrent de preventie en postventie van zelfdoding.

  • In Vlaanderen is Werkgroep Verder na Zelfdoding (deelwerking van het VLESP) verantwoordelijk voor de zorg voor nabestaanden na zelfdoding. Zij geven advies & vormingen, organiseren online & offline lotgenotencontact (door praatgroepen, chatsessies, een forum en face-to-face activiteiten) en psychoeducatie voor de doelgroep.

  • LGBT+ jongeren kunnen kwetsbaar zijn voor depressieve gedachten en emoties. Een deel van deze groep heeft vaker zelfmoordgedachten. Lumi biedt hierover heel wat informatie aan ouders over hoe hiermee om te gaan.

  • De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) richt zich op wetenschappelijk onderzoek omtrent epidemiologie, neurobiologie, preventie en behandeling van suïcidaal gedrag.

Wil je meer informatie over dit thema?

Sofie Contacteer Sofie Eerlings

groeimee logo nieuw afgeronde hoeken.JPG

Informatie voor ouders op Groeimee.be

Groeimee.be is een website van EXPOO en Opgroeien, samen met een netwerk van experten. Je vindt er betrouwbare info over opvoeden en opgroeien.