Participatie van ouders

Opvoedingsondersteuning is datgene wat ouders als ondersteunend ervaren bij de opvoeding. In deze visie maakt de dialoog met ouders per definitie deel uit van de werking. Dit houdt in dat we reflecteren over het aanbod en de bruikbaarheid ervan voor de ouders die we bereiken en nog niet bereiken.

In onze dienstverlening aan ouders is een participatieve basishouding van belang. Dit veronderstelt dat we ouders erkennen in hun deskundigheid als opvoeder en dat we vertrekken van een gelijke relatie. Een positieve kijk op ouders en op ouderschap zijn het uitgangspunt.

Als voorziening die werkt met kinderen is samenwerking met ouders een must. Ouders zijn een belangrijke schakel in de opvoeding van kinderen en willen daarin ook erkend worden. Deelnemen en deelhebben aan tal van voorzieningen, projecten, werkingen, initiatieven, ... vormt een onderdeel van opvoeden. Omdat hierin het opvoeden gedeeld wordt met ouders ligt samenwerking, dialoog en afstemming met ouders voor de hand. Positieve betrokkenheid op ouders nodigt uit tot die samenwerking en draagt bij tot de participatie van hun kinderen.