Participatie in je Huis van het Kind

Participatie is een begrip dat vele ladingen dekt. In essentie gaat het erover dat mensen mogen, willen en kunnen deelnemen aan de vele processen en activiteiten in de samenleving. Bij de Huizen van het Kind gebruiken we vaak de invalshoeken 'deelnemen' en 'deelhebben'.

'Deelnemen' betekent dat ouders, kinderen en gezinnen meedoen aan activiteiten of gebruik maken van een dienst. De focus ligt op de toegankelijkheid van het aanbod. Acties om participatie te verhogen zijn dan gericht op het wegnemen van drempels, maar stellen het aanbod zelf weinig in vraag. Binnen deze benadering passen inspanningen om potentiële gebruikers beter te informeren, hen te bevragen en het aanbod gerichter bekend te maken. 

'Deelhebben' houdt in dat ouders, kinderen en gezinnen mee de beslissings- of realisatieprocessen vormgeven. Ze zijn mede-eigenaar van het aanbod, en de focus verschuift naar betekenisgeving en cocreatie. Acties om participatie te verhogen zijn gericht op de dialoog met de nog niet bereikte doelgroep: hoe kun je meer betekenen voor gezinnen die je zelden of nooit ziet?

Inspirerende voorbeelden

Een huis met een inspraaktraject in Hamont-Achel

De kracht van bonnetjes in Zemst

Flyers nalezen in Asse

Vrijwilligers bepalen mee het aanbod in De Haan

Netwerken tussen de groenten in Erpe-Mere/Lede