Ouders als onderzoekers

Auteur:

Jongerenwelzijn

Doelgroep:

Ouders

Participatiedoelstelling:

Consulteren, adviseren en coproduceren.

Beschrijving:

In vijf ouderonderzoeksgroepen in Gent, Oostende en Ronse verrichtten ouders onderzoek rond een onderwerp dat hen als ouder aanbelangt.

Belangrijk is dat ouders in dialoog gaan met de andere actoren op het terrein (vb. in onderwijs, huisvesting, hulpverlening…) en hun stem laten horen om uiteindelijk sociale actie en verandering te bereiken.

Meer informatie:

Ouders als Onderzoekers – Inspiratie tot participatie en sociale actie