Ondersteuning aan ouders van jongeren

Vaak focust opvoedingsondersteuning zich op gezinnen met jonge kinderen.  Investeren in de vroege levensperiode van kinderen is van groot belang.  Anderzijds houdt opvoeden niet op wanneer kinderen zes of twaalf jaar zijn. Steun bij het opvoeden is best ook beschikbaar voor ouders van tieners en jongeren. Maar wat zijn de behoeften van deze ouders? Wat ervaren ze als ondersteunend? Is er voldoende aanbod op maat van ouders met jongeren? Welke diensten en aanbod wordt er in Vlaanderen en Brussel georganiseerd.  Wat kunnen de Huizen van het Kind doen? Met deze vragen gaan we aan de slag.

Nieuwe Autoriteit in de Preventieve Gezinsondersteuning

Het gedachtengoed van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet wordt veelal toegepast in problematische opvoedingssituaties.  EXPOO onderzocht samen met professionals uit verschillende sectoren of de uitgangspunten van Nieuwe Autoriteit of Waakzame Zorg vertaald kunnen worden naar toepassingen in de preventieve sfeer.

Methodiekontwikkelingen om te werken met ouders van jongeren

EXPOO ontwikkelde in 2018 een aanbod voor professionals om te werken met ouders van jongeren. We realiseerden drie draaiboeken om te werken in je eigen dienstverlening, vanuit een groepsaanbod voor ouders met jongeren tussen 12 en 24 jaar. Doel is het verbreden van kennis, ervaringen, attitudes en vaardigheden. Het vormingsaanbod van EXPOO wordt uitgebreid met train-de-trainers om met de draaiboeken te werken.  

  • I.s.m. Sven Bussens (Oplossingsgericht Centrum) ontwikkelde EXPOO een handleiding om een reeks ouderbijeenkomsten te organiseren vanuit het oplossingsgerichte metamodel en de opvoedingsconcepten van Haim Omer ‘nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’. Dit biedt handvatten voor de dagelijkse opvoeding, waarbij de focus ligt op begrenzing vanuit nabijheid en zorg, met voortdurende aandacht voor de positieve relatie tussen ouders en jongere. 

  • I.s.m. Lien De Grauwe (KWADRAAT - CAW Antwerpen vzw) ontwikkelde EXPOO de praktische training OO10-stress, gekoppeld aan een draaiboek om te werken met oudergroepen vanuit het concept van Rots & Water©. Het betreft een psychofysieke weerbaarheidstraining. Ouders leren op een actieve manier vaardigheden te ontwikkelen voor de aanpak van stressvolle opvoedingssituaties.  

  • I.s.m. Elien Mabbe (Universiteit Gent) ontwikkelde EXPOO een reeks ouderbijeenkomsten ‘Eerste Hulp bij Emoties. Hoe kunnen ouders tieners helpen om met emoties om te gaan.’ De principes van de Zelf-Determinatie theorie, een motivatietheorie, vormen het kader voor deze reeks. Deze theorie werkt vanuit drie universele psychologische basisbehoeftes: de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. Indien deze basisbehoeften vervuld zijn, heeft dit positieve gevolgen voor de ontwikkeling en het welzijn van tieners 

Download de volledige themabundel

ouders van jongeren

Inspiratiedag aanbod ouders van jongeren

Op 08 juni 2018 organiseerde EXPOO een inspiratiedag 'aanbod ouders van jongeren'. Een inspirerende dag voor het brede werkveld om kennis te maken met het aanbod tools, methodieken, oudergroepen die er zijn om te werken met ouders van jongeren (+12).

Verslag OO-camp 'Ondersteuning aan ouders van jongeren'

In samenwerking met de Huizen van het Kind stad Antwerpen organiseerde EXPOO op maandag 30 november 2015 een OO-camp over opvoedingsondersteuning aan ouders van jongeren.

Virtueel Thematisch Netwerk Ouders met Jongeren

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via het online uitwisselingsplatform 'Ouders met jongeren' kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien. We willen experten en praktijkwerkers samenbrengen om uit te wisselen over het thema ondersteuning aan ouders met jongeren.

Om mee te geven aan ouders