Opvoedings- en Gezinsondersteuning

Kinderen opvoeden. Elke ouder doet het. En meestal gaat het goed. Toch blijkt dat heel wat ouders bij deze uitdagende taak behoefte hebben aan ondersteuning. Maar wat verlangen ze precies? Zoeken ze informatie, bevestiging of concrete steun? En hoe moet die dan georganiseerd zijn? Op zoek naar wat ondersteuning van gezinnen allemaal inhoudt? Hier krijg je een helder beeld van onder meer de behoeftenonderzoeken, de inhoud, functies en aanbodsvormen van opvoedings- en gezinsondersteuning.

opvoedings en gezinsondersteuning

Aan de slag

  • Opvoedinformatie ontsluiten en delen kan je via Groeimee.be, voor iedereen die betrokken is bij het opvoeden van kinderen en jongeren. Op Groeimee.be vind je kwalitatieve informatie over ouderschap en de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Maandelijks schrijven we nieuwe dossiers, opvoedtips en vaak voorkomende opvoedingsvragen. De informatie is op maat van ouders en kan je ook in je eigen communicatie gebruiken.
  • EXPOO verzamelt continu goede praktijken opvoedingsondersteuning in Vlaanderen en Brussel. Deze worden beschreven en onderbouwd in haar praktijkbeschrijvingendatabank

  • De kwaliteitswijzer helpt nadenken bij het samenstellen van aanbod opvoedingsondersteuning in je Huis van het Kind. Aan de hand van 9 criteria kan je in dialoog gaan en reflecteren over het aanbod. De kwaliteitswijzer is een download die je online kunt invullen. Je kan het ook als geheel of per criterium afprinten.

  • Via de online module kan je je in een halve dag de basis rond opvoedingsondersteuning eigen maken. Er wordt ingegaan op volgende thema’s: wat is opvoeden, wat verstaan we onder opvoedingsondersteuning, welk aanbod aan opvoedingsondersteuning bestaat er, hoe kan samenwerking met partners vorm krijgen... 

  • Bekijk de webinar en kom je weer te weten wat opvoedingsondersteuning inhoudt, de uitgangspunten en de functies. Je krijgt ook een overzicht van wat ouders ondersteunend vinden, en hoe we het aanbod opvoedingsondersteuning hierop kunnen afstemmen.

  • Geïnteresseerd in het opstarten van een infotheek? In dit draaiboek lees je hoe je stap voor stap je project uitwerkt: van doelpubliek bepalen naar aanbod uitbouwen, de ruimte inrichten en evalueren.

  • In het pakket 'Hulpmiddelen voor pedagogische adviesgesprekken' vind je leidraden, observatiekaarten, planners,... die je kan inzetten bij je pedagogische adviesgesprekken met ouders.

  • Ontdek nog meer draaiboeken, methodieken en instrumenten om je aanbod opvoedingsondersteuning uit te werken.

  • EXPOO organiseert evenementen, uitwisselingsdag, vormingen en trainingsessies om je te bekwamen in opvoedingsondersteuning. Maak snel kennis met het volledige aanbod

Virtueel Thematisch Netwerk Opvoedingsondersteuning

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via het online uitwisselingsplatform ‘Opvoedingsondersteuning' kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien. We willen experten en praktijkwerkers samenbrengen om uit te wisselen over opvoedingsondersteuning. Wil je deel uitmaken van deze gesloten virtuele groep, stuur een mailtje naar info@expoo.be.
Ook geïnteresseerd in andere thematische netwerken? Bekijk ze hier.

groeimee logo nieuw afgeronde hoeken.JPG

Informatie voor ouders op Groeimee.be

Groeimee.be is een website van EXPOO en Opgroeien, samen met een netwerk van experten. Je vindt er betrouwbare info over opvoeden en opgroeien.