Wat zijn ontmoetingsplaatsen?

Een ontmoetingsplaats is een ruimte waar jonge kinderen (in de voorschoolse leeftijd) en hun opvoeders en/of andere opvoedingsverantwoordelijken in aanwezigheid van één of meerdere (onthaal)medewerkers samen de tijd kunnen doorbrengen.
In een ontmoetingsplaats krijgt de ouder de gelegenheid om tot rust te komen, andere opvoeders te ontmoeten, in contact te treden met kinderen …
Kinderen krijgen er de gelegenheid om te spelen, om sociale ervaringen op te doen..  
De medewerkers hebben daarbij een faciliterende rol.

Heel wat voorzieningen zoals een consultatiebureau Kind en Gezin, een spelotheek, inloopteam, kinderopvang of een Huis van het Kind maken werk van de ontmoetingsfunctie en hebben een ontmoetingsaanbod.
Dit kan zeer divers vormgegeven worden: als hoofdopdracht of nevenactiviteit, in een aparte ruimte of in een multifunctionele ruimte, begeleid door professionele medewerkers en/of door vrijwilligers.
Het gemeenschappelijk doel is dat gezinnen elkaar ontmoeten en een netwerk kunnen ontwikkelen waarin ze steun kunnen ervaren van mekaar.