Ontmoeting en ontmoetingsplaatsen

Heel wat organisaties en initiatieven zoals een consultatiebureau Kind en Gezin, een spelotheek, inloopteam, kinderopvang of een Huis van het Kind maken werk van de ontmoetingsfunctie en hebben een ontmoetingsaanbod.
Dit kan zeer divers vormgegeven worden: als hoofdopdracht of nevenactiviteit, in een aparte ruimte of in een multifunctionele ruimte, begeleid door professionele medewerkers en/of door vrijwilligers.
Het gemeenschappelijk doel is dat gezinnen elkaar ontmoeten en een netwerk kunnen ontwikkelen waarin ze steun kunnen ervaren van mekaar.

ontmoeting

Inspirerende voorbeelden

Heel wat organisaties bieden een Spel en Ontmoetingsaanbod voor gezinnen met kinderen en werken aan sociale cohesie.
Grasduin hier in de waaier van inspirerende praktijken

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Partners en websites

  • Het VBJK en VCOK zijn experten op het dit domein.  EXPOO werkt o.a. met hun samen voor het vormingsaanbod.
  • Website: Francoise Dolto
     

Virtueel thematische netwerk

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via het online uitwisselingsplatform 'ontmoeting' kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien. We willen experten en praktijkwerkers samenbrengen om uit te wisselen over het thema ontmoeting.

Wil je deel uitmaken van deze gesloten virtuele groep, stuurt een mailtje naar info@expoo.be

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Kirsten De Saeger

 

 

 Contacteer Nele Travers