Vragen over opvoeden

Uit de geraadpleegde literatuur kunnen we stellen dat veel allochtone ouders dezelfde vragen hebben als autochtone ouders. Vaak gaat het om de aanpak van moeilijk gedrag en het ervaren van onmacht bij de opvoeding.  Ouders weten ook vaak niet wat er beschikbaar is aan ondersteuning.
Daarnaast hebben deze ouders ook meer specifieke vragen.  Bijvoorbeeld hoe je kinderen tussen twee culturen moet opvoeden of vragen over het schoolsysteem.  Ze weten meestal niet wat er van hen verwacht wordt betreft opvoeden. Vooral als het gaat om de verwachtingen va professionals en bijdragen aan school.

De onderzoeken laten verder zien dat een vierde tot een derde van de onderzochte ouders het opvoeden zwaar vinden en dat de opvoedingsbeleving significant minder positief is dan bij de autochtone ouders.
Verschillende auteurs brengen aan dat ouders van adolescenten zeer veel vragen hebben. Vaak voorkomende opvoedingsvragen gaan over controle en steun, de onderwijsloopbaan
en het opvoeden in migratiecontext.