Migratie

Kinderen groeien op in een superdiverse maatschappij. Ouderschap en opvoeden speelt zich af in verschillende gezinssamenstellingen en contexten.  Op deze themapagina bundelen we inzichten over ouderschap en opvoeding bij gezinnen met ene migratieachtergrond. Opvoeden is vaak balanceren tussen twee culturen.  Opvoedings- en gezinsondersteuning is een aanbod van dienstverlening voor alle ouders. Maar vinden gezinnen met een migratiegeschiedenis de weg naar het aanbod? Of moeten aanbieders van opvoedingsondersteuning zich anders organiseren om tegemoet te komen aan de behoeften van deze gezinnen?
 

migratie

In de kijker

Gezinsondersteuning aan moslimgezinnen: Gender-, cultuur- en levensbeschouwingssensitief vormingspakket

Moslimouders staan net als andere ouders voor een reeks uitdagingen  in hun gezinsleven en hebben al eens nood aan ondersteuning, maar hun specifieke gezinskwesties en complexe(re) opvoedingsvragen vragen soms bijzondere aandacht.Een familiale migratiegeschiedenis brengt voor het gezin en het familiale netwerk drastische sociale verschuivingen met zich mee. De opvoedingsonzekerheid die hier vaak uit voortvloeit wordt nog versterkt door maatschappelijke opvattingen over de invulling van gezinsrollen. Vaders lopen een vergroot risico om moeilijkheden te ondervinden in het (her)definiëren van hun vaderrol en partnerrol. Ook de uitgesproken opvoedingsonzekerheid over opvoeden van moslimkinderen in een niet-islamitische omgeving, kan aanleiding zijn voor een specifieke vraag naar ondersteuning. Ondanks de duidelijke nood sluiten vraag en aanbod op vlak van opvoedings- en gezinsondersteuning aan gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond nog te weinig op elkaar aan. Deze boodschap geven ook een aantal “zelforganisaties” die ervaring hebben in het ondersteunen van moslimgezinnen. Er is nood aan methodiekontwikkeling op vlak van opvoedings- en gezinsondersteuning voor deze gezinnen en aan adequate hulpbronnen op vlak van islamitische opvoeding in minderheidscontext, met de nodige aandacht voor het versterken van vaders en vaderschap. 

Onderzoekers van het kenniscentrum gezinswetenschappen wilden aan deze noden tegemoet komen. Ze ontwikkelden een empirisch onderbouwd vormingspakket dat actoren uit het werkveld een houvast biedt in hun ondersteunend en/of hulpverlenend werk bij moslimgezinnen. 

Meer info op de website van het kenniscentrum.

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Nele Travers

groeimee logo nieuw afgeronde hoeken.JPG

Informatie voor ouders op Groeimee.be

Groeimee.be is een website van EXPOO en Opgroeien, samen met een netwerk van experten. Je vindt er betrouwbare info over opvoeden en opgroeien.

Opvoeden in een diverse samenleving