Mediaopvoeding

Online media nemen een steeds grotere rol in in ons leven. Ook in het leven van kinderen en jongeren. Dit roept heel wat vragen op bij ouders en opvoeders. EXPOO zet de belangrijkste inzichten over mediaopvoeding op een rijtje, gaat dieper in op voordelen en risico's van online activiteiten en reikt tips en tools aan om hierover met ouders in gesprek te gaan.

mediaopvoeding

In de kijker

Groeimee.be ging in gesprek over mediaopvoeding met Bert Pieters van MediaNest. 

 

Bijleren?

Veilig online: De Gezinsbond vernieuwde het hele aanbod vormingen rond vijf thema's (internet en privacy; gamen; social media, cyberpesten en online relaties en seksualiteit). Elk thema bestaat uit een interactieve module waarin getuigenissen van kinderen/jongeren, ouders en experts een centrale plaats innemen. Via animatiefilmpjes en infographics krijg je zicht op het mediagebruik van jongeren. Via de link kan je de vormingen bekijken en aanvragen.

Mediawijs organiseert vorming, MOOC's en congressen.

Ook Mediaraven heeft een uitgebreid vormingsaanbod, ook op maat van jouw organisatie.

Click safe: Child Focus geeft vormingen over veilig internet voor professionelen : onderwijzers van het lager en secundair onderwijs, schooldirecteurs, schoolbemiddelaars, pedagogen, opvoeders, sociaal assistenten…

Video: wat is mediawijsheid?

mediawijs

Opgemaakt in samenwerking met Mediawijs

Aan de slag

Child Focus bundelt al hun preventiemateriaal in een handige catalogus. Meer dan 30 tools voor kinderen, jongeren, ouders en professionelen op een rijtje.

Factsheets en tipsheets van het NJI per leeftijdscategorie, voor professionals en voor ouders

Girl Power Squad: of GPS is een gratis preventietool voor begeleiders in de jeugdhulp of voor wie in contact komt met kwetsbare meisjes van 11 tot 14 jaar. De tool laat je toe te reflecteren en in gesprek te gaan rond tienerpooiers, relaties, zelfbeeld, grenzen stellen en vertrouwen.

Klik&Prints van MediaNest: een set handige gespreksstarters, om te gebruiken in het gezin, in klasverband of als opvoeder/begeleider van groepen jongeren. Over onder meer schermtijd, gamen, privacy, cyberpesten...

Leerlijn mediawijsheid: geeft een overzicht van welke mediawijze competenties een kind/jongere zou moeten hebben op welke leeftijd. 

Mediawijs gamen. Een gaminggids voor begeleiders van kinderen en jongeren.

Mediawegwijzers van Mediawijs zijn thematische infobrochures voor leerkrachten, begeleiders en andere professionals die met één van de mediawijze thema's aan de slag willen. Er zijn er ondertussen 10.

Mobile DNA: een (les)pakket ontwikkeld door Mediawijs om samen met de jongeren het schermgebruik in kaart te brengen en hierover te reflecteren.

No hate: omgaan met haatspraak. Een educatieve activiteitenbundel.

Oké spel van Sensoa, om met jongeren te praten over seksueel overschrijdend gedrag.

Screentje dealtje: het afsprakenspel van MediaNest. Een hulpmiddel om binnen het gezin of in een leefgroep afspraken te maken rond mediagebruik, en deze vast te leggen in een contract.

Sexting.be verzamelt tools en info over sexting, voor leerkrachten, ouders, jeugdwerkers en jongeren zelf.

STAR is een online, pedagogische tool die een veilig en verantwoord internetgebruik promoot bij jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS).

Veilig online: vernieuwd aanbod van de Gezinsbond, te combineren met een vorming of om zelf mee aan de slag te gaan. De thema's zijn: internet en privacy, gamen, sociale media, online relaties en seksualiteit en tot slot cyberpesten. 

Vlaggensysteem interactieve video: het vlaggensysteem van Sensoa toegepast op online seksualiteit en relaties. Met filmpjes per leeftijdscategorie en een printbare handleiding.

Wow en Wow2: twee lespakketten van Pimento over online weerbaarheid.

Interessante websites

  • Mediawijs is het kenniscentrum voor mediawijsheid en ondersteunt burgers om digitale technologie en media actief, creatief, kritisch en bewust te gebruiken en begrijpen.
  • MediaNest is een initiatief van Mediawijs en partners, en bundelt informatie en tools voor ouders over mediawijs opvoeden.
  • Child Focus gaat dagelijks de strijd aan tegen seksuele uitbuiting. Daar hoort ook info op hun website bij, over sexting en over grooming.
  • De Druglijn, de publieksservice van het VAD, heeft een website pagina over gamen, met een zelftest. 
  • Apestaartjaren is een grootschalig tweejaarlijks onderzoek naar de digitale leefwereld van Vlaamse kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar
  • Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een dossier en een toolbox over mediaopvoeding.
  • Mediawijsheid.nl is de betrouwbare wegwijzer in Nederland voor ouders en professionals in veilig en slim gebruik van (digitale) media.
  • VPN Gids Nederland maakte een dossier i.s.m. experts, over kansen en risico's van internet. Naast dit dossier zijn er nog een aantal losse artikels op maat van ouders:

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Annelies Bergmans

Ontdek ook deze thema's

groeimee logo nieuw afgeronde hoeken.JPG

Informatie voor ouders op Groeimee.be

Groeimee.be is een website van EXPOO en Opgroeien, samen met een netwerk van experten. Je vindt er betrouwbare info over opvoeden en opgroeien.