Inclusie en kinderen met een specifieke zorgbehoefte

Ouders van kinderen met een specifieke zorgbehoefte of beperking hebben vaak extra ondersteuningsbehoeften. Op deze pagina gaan we in op deze behoeften op vlak van opvoeden. Op welke wijze kan daar zowel door reguliere als specifieke vormen van opvoeding- en gezinsondersteuning aan tegemoet gekomen worden?

handicap

Inclusieve Kinderopvang

In een inclusieve opvang worden kinderen met en zonder specifieke ondersteuningsbehoeften samen opgevangen. Dit is verrijkend voor iedereen.  

Kind en Gezin deed een uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve analyse die de basis vormt voor het toekomstig beleid.  Daarnaast worden ook aanbevelingen voor de versterking geformuleerd.
 

 

Radio EXPOO over inclusie

Op 26 juni 2020 ging Radio EXPOO in gesprek met Pieter Feys, van het Steunpunt voor Inclusie, over de keuze voor een inclusieve aanpak. Volgende ouders en organisaties vertelden hun verhaal:

  • Hilde Dhont, mama van Ward, een jongen met het syndroom van Down. Hilde is lid van Ouders voor Inclusie.
  • Noor Seghers van Magenta project.
  • Arlette Mattheeuws, inclusiecoach bij CIK Brugge.
  • Jeroen Verpoest, theatermaker bij De Kleine Garnaal en de Roste Kat.
  • Ilse Meeusen, Huis van het Kind Herenthout.

Je kan de uitzending herbeluisteren en de info over de initiatieven terugvinden.

Interessante websites

  • Magenta organiseert een vormingsaanbod voor ouders en professionals
  • Steunpunt voor Inclusie wil een medestander zijn van ouders en hen versterken, zodat zij zelf het inclusietraject in handen kunnen nemen. In de werking wordt het standpunt van de ouders steeds gerespecteerd en verdedigd. Ook wordt de ervaringsdeskundigheid van ouders gekoppeld aan de expertise van beroepskrachten.
  • In het documentatiecentrum van Gezin en Handicap vind je een schat aan informatie over leven met een beperking, en thema’s als gezondheid, ontwikkeling, onderwijs, spelondersteuning.

Methodieken en materialen

  • All Inclusive is een speelse methodiek om met teams of lerende netwerken te reflecteren over inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. De vragen tijdens het parcours sluiten aan bij de parktijk van de gezins- en groepsopvang van baby’s en peuters en bij de opvang van schoolgaande kinderen. 
  • Tool voor digitaal overleg werd ontwikkeld door Oudersvoorinclusie. De tool is gericht op iedereen die online met ouders overlegt: onderwijsprofessionals, vrijwilligers van een vrijetijdsorganisatie en biedt handvatten om tijdens online overleg echt tot afstemming en samenwerking met ouders te komen.

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Dorien Van Gassen of Katleen Govaert, beleidsmedewerkers Opgroeien of Nele Travers, EXPOO