Inspirerende verhalen van de 18 organisaties

Inspirerende verhalen van de 18 organisaties die als voorlopers hun verhalen vertellen wat het traject voor hun organisatie heeft betekend.

Mezennestje

Kinderdagverblijf Mezennestje vzw organiseert opvang voor baby's en peuters, plusvoorziening, buitenschoolse opvang en BOAB, samen met Centrum voor Inclusieve Kinderopvang.
De focus ligt op flexibele kinderopvang, toegankelijkheid voor kansengroepen (gezinnen in armoede in het bijzonder), wijkgericht werken (partner KOALA-project Aalst) en warme overgang naar de kleuterschool (cfr START-project).

Wigwam

Wigwam vzw is een sociale organisatie die zich richt op kwetsbare gezinnen en de buurt, iedereen is er welkom. Wigwam biedt drie verschillende -maar verbonden- deelwerkingen, namelijk (inclusieve) kinderopvang van baby’s en peuters, spel- en ontmoetingsmogelijkheden en preventieve gezinsondersteuning. 

CKG Kapoentje

CKG Kapoentje maakte de keuze om het traject ‘Samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede’ volledig te doorlopen met één van haar projectwerkingen: D’n Opvang.

D’n Opvang is een kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar in het centrum van de stad Oostende.

Villa boempatat vzw Gent

Villa boempatat vzw maakt plezier, creëert leer- en werkkansen en organiseert kinderopvang in de Brugse Poort in Gent. In deze kwetsbare buurt hebben we twee opvanglocaties van telkens 12 IKT plaatsen.

Kind en Preventie - Het Hoekhuis Menen

Inloopteam het hoekhuis is een organisatie in Menen, die zich richt naar (aanstaande) ouders met kinderen tot 6 jaar. Deze ouders leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Zij bieden hen, via verschillende insteken en manieren, ondersteuning in de opvoeding van de kinderen.

Huis van het Kind Leuven

Kirikou is het Leuvense inzamelpunt voor tweedehands baby- en kindermateriaal, ten voordele van kwetsbare gezinnen. Een initiatief van het Huis van het Kind Leuven.

IN-Zetje

Vzw IN-Z is een sociale onderneming met activiteiten in de domeinen zorg, huishoudhulp, sociaal toerisme en kind & vrije tijd. Het domein kind & vrije tijd is gericht op armoedebestrijding bij jonge gezinnen en omvat de takken voorschoolse werking, brede school en buitenschoolse opvang.

IN-Zetje is een laagdrempelige kind-ouderwerking die vanuit ontmoeting en spel werkt  aan de sociale grondrechten van aanstaande gezinnen en van jonge gezinnen met kinderen tot drie jaar.

ZuMa

Hogeschool UC Leuven-Limburg zwaait iedere vrijdag de deuren van campus ZuivelMarkt (ZuMa) open!

Jonge vrouwen, (toekomstige) ouders en gezinnen kunnen er zich laten begeleiden naar een gezonde leefstijl en andere ouders en gezinnen ontmoeten.

Dit maatschappelijke dienstverleningsproject wordt gerealiseerd door afstuderende vroedvrouwen onder toezicht van een professional. De studenten doen zo een unieke werkervaring op en dragen hun steentje bij aan een maatschappelijke noodzaak.

OCMW Roeselare - Tovertuin

De Tovertuin ondersteunt ouders via spel om een band met hun kind te ontwikkelen.
De Tovertuin reikt handvaten aan om de behoeften van het kind te begrijpen en hier op in te spelen. De Tovertuin creëert een stimulerende omgeving voor jonge kinderen van 0-3 jaar vanuit de visie Reggio Emilia. Deze visie vertrekt vanuit drie pedagogen: het kind, de volwassene en de ruimte/materiaal.

Inloopteam Zuidrand

Inloopteam Zuidrand ondersteunt maatschappelijke kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar in de opvoeding.