Impact en evaluatie

Impactgericht werken gaat over de wil maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door doelen voor verandering te stellen en je acties te evalueren.
Organisaties en netwerken kunnen hun impact vergroten door aan de slag te gaan met concepten als veranderingstheorie, zelfevaluatie.  

Op deze pagina vind je een toelichting van belangrijke begrippen, tools en verwijzing naar documenten.

Een groep mensen volgt samen een workshop.

Aan de slag

Inspiratiepakket 'Samen lokaal verschil maken voor gezinnen, kinderen en jongeren'

Het inspiratiepakket wil je gids zijn om lokaal het verschil te maken voor gezinnen, kinderen en jongeren. Geïntegreerd werken als middel om impact te realiseren voor gezinnen, kinderen en jongeren

Samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede in de gezinsondersteuning en de kinderopvang 

Deze publicatie kwam tot stand in het project 'Kleine Kinderen, Grote Kansen' en bevat een stappenplan bestaande uit 4 fasen en 7 stappen.  Het is een gids voor organisaties en netwerken die via zelfevaluatie hun impact willen vergroten.

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Nele Travers

Interessante websites en organisaties

 • Cimio: website van onderzoeksgroep onder het expertisecentrum Smart Organisations aan de hogeschool UC Leuven-Limburg.
 • DieGem Toolbox: DieGem is een interuniversitair en interdisciplinair onderzoeksprogramma over solidariteit in
  de context van toenemende culturele diversiteit (2014-2016). Op vraag van initiatieven die
  ontevreden waren over de heersende beoordelingskaders, hebben de onderzoekers een online toolbox
  voor impactevaluatie ontwikkeld. Die toolbox verzamelt inspiratiebronnen om enkele uitdagingen op
  het vlak van evaluatie aan te gaan, bijvoorbeeld “om te weten kun je meer doen dan meten” of “je doelen
  en interventielogica’s scherp stellen”.
 • www.inspiringimpact.org: engelstalige website met tools om non-profit organisaties te hlepen bij het meten van impact
 • De sociale innovatiefabriek: de Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid.
 • www.impactwizard.eu: online tool van de sociale innovatiefabriek en de Verenigde Verenigingen.

Impactevaluatie in het sociaal werk

Sociaal werkers en hun organisaties staan onder druk om hun inspanningen en resultaten beter te registreren. Ze zoeken naar nieuwe manieren van verantwoording die rekening houden met de specifieke context en eigenheid van het sociaal werk. Impactmeting, impactevaluatie, efficiëntie, effectiviteit, sociaal rendement, return on investment… Het zijn termen die je in dit kader regelmatig hoort.
Impactevaluatie en impactgedreven handelen is één van de speerpunten van Sterk Sociaal Werk. Concreet wordt er ingezet op wetenschappelijk onderzoek, praktijkanalyse en een lerend netwerk.
Wat er allemaal staat te gebeuren legt onderzoeker Jan De Pauw (Universiteit Antwerpen) klaar en helder uit in deze video.