Impact en evaluatie

Impactgericht werken gaat over de wil maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door doelen voor verandering te stellen en je acties te evalueren.
Organisaties en netwerken kunnen hun impact vergroten door aan de slag te gaan met concepten als veranderingstheorie, zelfevaluatie.  

Een groep mensen volgt samen een workshop.

Project: Samen evalueren voor meer impact

Om organisaties te ondersteunen bij evaluatie en monitoring van impact zette de Koning Boudewijnstichting het project 'Samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede' op. 
De Stichting heeft in samenwerking met Kind en Gezin, academies over deze thema's georganiseerd.  Ze heeft ook een lerend netwerk opgericht met 'voorlopers' waarin deze organisaties hun ervaringen en stappen in de richting van zelfevaluatie met elkaar deelden. 
De kennis en de ervaring uit al deze projectluiken vormde de basis voor de publicatie 'Kleine Kinderen Grote Kansen'. De publicatie biedt een stappenplan voor zelfevaluatie.

Inspirerend voorbeeld

ECK De Kraamvogel deed een impactevaluatie met als doel om haar eigen werking helder in kaart te brengen maar ook specifieker de samenwerking tussen de perinatale partners in de Antwerpse Huizen van het Kind door te lichten.  

 

Aan de slag

Inspiratiepakket 'Samen lokaal verschil maken voor gezinnen, kinderen en jongeren'

Het inspiratiepakket wil je gids zijn om lokaal het verschil te maken voor gezinnen, kinderen en jongeren. Geïntegreerd werken als middel om impact te realiseren voor gezinnen, kinderen en jongeren

Samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede in de gezinsondersteuning en de kinderopvang 

Deze publicatie kwam tot stand in het project 'Kleine Kinderen, Grote Kansen' en bevat een stappenplan bestaande uit 4 fasen en 7 stappen.  Het is een gids voor organisaties en netwerken die via zelfevaluatie hun impact willen vergroten.

Interessante websites

 • DieGem Toolbox: DieGem is een interuniversitair en interdisciplinair onderzoeksprogramma over solidariteit in
  de context van toenemende culturele diversiteit (2014-2016). Op vraag van initiatieven die
  ontevreden waren over de heersende beoordelingskaders, hebben de onderzoekers een online toolbox
  voor impactevaluatie ontwikkeld. Die toolbox verzamelt inspiratiebronnen om enkele uitdagingen op
  het vlak van evaluatie aan te gaan, bijvoorbeeld “om te weten kun je meer doen dan meten” of “je doelen
  en interventielogica’s scherp stellen”.
 • www.inspiringimpact.org: engelstalige website met tools om non-profit organisaties te hlepen bij het meten van impact
 • www.impactwizard.eu: online tool van de sociale innovatiefabriek en de Verenigde Verenigingen.

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Nele Travers