Huizen van het Kind

Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden die lokaal vorm krijgen vanuit de lokale overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers. De acties die ze ondernemen hebben als doel alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen, door diverse levens- en beleidsdomeinen met elkaar te verbinden.

zigzag

UITGELICHT

Magazine Huizen van het Kind

magazine HvK

Vijf jaar na het decreet preventieve gezinsondersteuning gingen we in gesprek met Huizen van het Kind, met wetenschappers, met partners uit diverse levensdomeinen, met ouders en kinderen.
Dit resulteerde in een lijvig inspirerend magazine.

Gezinnen aan het woord

Toolbox Huizen van het Kind

toolbox HvhKDe toolbox Roadmap Huizen van het Kind helpt je om zichtbaar te maken waar je al staat met je Huis van het Kind. Tegelijkertijd is het een instrument om je Huis verder te laten groeien. 

zigzag
zigzag
zigzag

Databank

Ben je op zoek naar een kwaliteitsvolle praktijk binnen het jeugd- en gezinsbeleid? Neem een kijkje op onze Methodiek en interventie databank.

Bijleren

Voor de Huizen van het Kind biedt EXPOO heel wat vormingen aan. Hier vind je een overzicht van trainingen voor de komende periode.