Project '(H)erkenning van hoogbegaafdheid binnen de (geestelijke) gezondheidszorg

Sinds januari 2017 tot december 2018 werd het project ‘(h)erkenning van hoogbegaafdheid in de geestelijke gezondheidszorg’ uitgewerkt door Exentra, met steun van de Vlaamse overheid (kabinet minister Jo Vandeurzen).

Met dit project zetten we het thema ‘hoogbegaafdheid’ meer in de kijker. Eerst en vooral wordt gefocust op bewustwording en sensibilisatie voor de doelgroep. In heel wat centra binnen de zorgsector, is er weinig of geen vooropleiding omtrent hoogbegaafdheid en bestaan er denkfouten die deze blinde vlek versterken. Het is een grote doelstelling om hulpverleners bewust te maken voor het thema en de moeilijkheden die daar soms uit voortvloeien. Op die manier willen we vroegdetectie en signalering bevorderen. Daarnaast willen we hulpverleners eerstelijnsinterventies aanreiken die gemakkelijk toepasbaar zijn in de praktijk door een breed scala aan zorgverleners. Om deze doelen te bereiken werden verschillende zaken ontwikkeld.

Onder meer werd er een uitgebreide informatiebundel (Hoogbegaafdheidswijzer) opgesteld vanuit de praktijk én wetenschappelijk onderzoek waarin dieper ingegaan wordt op wat hoogbegaafdheid is, hoe dit (h)erkend kan worden in de klinische praktijk, wat mogelijke implicaties zijn voor verdere aanpak en wat eerste stappen tot interventie kunnen zijn.

Verder werd ook een website (https://hoogbegaafdheid.vlaanderen/) ontwikkeld, specifiek voor hulpverleners. Zowel huisartsen, psychologen, psychiaters, orthopedagogen en anderen kunnen hierop terecht. Naast een theoretische toelichting zullen er vooral tools beschikbaar zijn die meteen bruikbaar zijn in de klinische praktijk (bv. herkenningstool, model van aanpak, stappenplan voor psycho-educatie …).

Ten slotte werd een opleiding uitgewerkt die gericht is op een brede groep hulpverleners in de zorgsector (huisartsen, psychologen, psychiaters …). Een verkennende opleiding werd ontwikkeld waarbij vooral veel achtergrondkennis omtrent hoogbegaafdheid wordt geboden (bewustwording) naast het belang van vroeg-detectie. Daarnaast kunnen hulpverleners ook kiezen voor een verdiepende opleiding. Daar wordt de nadruk gelegd op differentiaaldiagnostiek, hoogbegaafdheid in de praktijk en het bieden van eerstelijnsinterventies (vroeg-interventie).