Geletterdheid

Geletterdheid betekent de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en tabellen kunnen omgaan en van de digitale vaardigheden gebruik kunnen maken. 

Eén op tien ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Werk aan de winkel dus want een betere geletterdheid verhoogt de kansen voor ouders en hun kinderen. 

 

Geleterdheid

Een e-inclusief beleid: drie tips voor lokale besturen

Inspirerend voorbeeld: Mama Leert

In Turnhout loopt het project 'Mama Leert', een samenwerkingsverband van Ligo, Stad Turnhout en Kind en Gezin. We gingen praten met Lynn en Els, educatief medewerkers bij Ligo. Zij vertellen hoe ze lessen Nederlands, inburgering en digitale vaardigheden combineren voor mama's die nog niet lang in België zijn.

Inspirerend voorbeeld: Digitale Brug

Iedereen mee op de digitale trein, dat is de focus van de Week van de Geletterdheid 2021. EXPOO en Opgroeien legden hun oor te luisteren bij  inspirerende praktijken.

Digitale Brug richt zich op het versterken van digitale vaardigheden van kwetsbare kinderen en jongeren. Janthe Verbaenen vertelt over het hoe en waarom van dit mediawijze drieluik, en over de reacties die het losmaakt bij beleid, begeleiders en jongeren.

Inspirerend voorbeeld: de 'Digitaal Inclusieve Wijk'

Twee jaar lang bundelden Antwerpen, Gent en Kortrijk de krachten om de ideale Digitaal Inclusieve Wijk uit te tekenen. Vanuit de jarenlange ervaring in die 3 steden met e-inclusie werd eerst het concept 'Digitaal Inclusieve Wijk' uitgetekend. Daarna testte elke stad dat concept 2 weken uit en werd via permenante evaluatie bijgestuurd. Het resultaat is een toolbox met methodieken waarmee andere steden en gemeenten aan de slag kunnen.

Kijk in de praktijk: Digikriebels

Iedereen mee op de digitale trein! Dat is de focus van Week van de Geletterdheid 2021. EXPOO en Opgroeien legden hun oor te luisteren bij inspirerende praktijken.

Digikriebels dompelt (groot)ouders van kinderen uit de derde kleuterklas onder in de digitale wereld. Zo vergroten zij hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen, en krijgen ze meer inzicht in het leerproces van hun kind.

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Grasduin in de tien inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Getuigenissen van ouders

Lees hier de verschillende getuigenissen van de ouders.

Week van de Geletterdheid logo.jpg

Co-creatie met departement Onderwijs en Vorming, Netwerk Basiseducatie, Linc vzw, Vocvo, Wablieft, K&G en Gezinsbond

Week van de Geletterdheid 2021

De Week van de Geletterdheid 2021 loopt van 6 tot 10 september 2021.

De digitale trein reed al razendsnel. Maar door de coronacrisis zijn we allemaal, noodgedwongen, nog een versnelling hoger geschakeld. Plots verloopt alles nog meer digitaal: ons sociale leven, het schoolwerk van de kinderen, voor veel mensen het werk. Ook de dienstverlening van steden en gemeenten is grotendeels digitaal: e-loketten, online reservaties, online aanvragen van officiële documenten, … 

Geen eenvoudige opdracht voor iedereen. Want 32% van de Belgische burgers heeft zwakke digitale vaardigheden en 8% van de bevolking gebruikt het internet niet. Zo lopen 4 burgers op 10 risico op digitale uitsluiting. En digitaal uitgesloten zijn betekent ook sociaal uitgesloten zijn in onze digitaliserende maatschappij. *

Gelukkig hebben meer en meer lokale overheden oog voor laaggeletterden. Ze willen hun schouders zetten onder een e-inclusief beleid en hopen zo al hun burgers digitaal mee te krijgen. Maar hoe begin je daaraan? Welke stappen kan je als lokaal bestuur nemen? En waar kan je ondersteuning krijgen?

De Week van de Geletterdheid 2021 focust op het belang van e-inclusie bij lokale besturen. Er is een toolbox vol tips & tricks voor lokale besturen. 

Digiburger: e-inclusie in Huizen van het Kind

Vormingplus Regio Antwerpen, team inclusie, realiseerde het project ‘E-inclusie in de Antwerpse Huizen van het kind’ in opdracht van en in samenwerking met de Stad Antwerpen (dienst e-inclusie). 

Het doel was om digitale oefenkansen voor alle Antwerpse Huizen van het Kind uit te werken. In deze video getuigen medewerkers over het proces en het resultaat van dit project. Op Digiburger.be vind je ook een draaiboek, oefeningen en extra info.

De herkenningswijzer

De herkenningswijzer is ontwikkeld als leidraad om signalen van laaggeletterdheid bij ouders te herkennen en hen verder te helpen.

Interessante websites

  • Ikbenmee.be is de website waar je ieder jaar uitgebreide informatie terugvindt tijdens de campagne.
  • basiseducatie.be bereikt met diverse opleidingen alle laaggeletterde volwassenen, ongeacht of ze Nederlandstalige onderwijs gevolgd hebben. Het opleidingsaanbod is dan ook gericht op het aanleren en verhogen van (geletterdheids)competenties, op het vlak van taal, wiskunde, informatie- en communicatietechnologie en maatschappijoriëntatie. 
  • Op Medianest.be en veiligonline.be vind je informatie per thema en per leeftijd over mediagebruik.
  • Mediawijs.be is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.
    Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief media te gbruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.
  • linc-vzw.be wil iedereen de ‘tools’ en een gezonde dosis vertrouwen aanreiken om te kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving.
  • digitaleweek.be is een jaarlijkse campagne om mensen digitale vaardigheden bij te brengen, ze mediawijs te maken en volop te laten genieten van de mogelijkheden van digitale cultuur.
  • e-inclusie.be heeft als doel om onderzoek, goede praktijken en tools te ontsluiten en te verspreiden rond het thema e-inclusie. De site bevat ook een kaart met een overzicht van de openbare computerruimtes in Vlaanderen.

Om mee te geven aan ouders