Geïntegreerd samenwerken

Internationaal onderzoek toont aan dat versnipperde dienst- en hulpverlening niet langer tegemoet komt aan de vragen van gezinnen. Zeker gezien de stijgende complexe maatschappelijke context.
In Vlaanderen en de ons omringende landen wordt ingezet op het creëren van samenwerkingsverbanden en geïntegreerd werken.
Geïntegreerd werken gaat om de verwevenheid van organisaties, over sectoren heen om tegemoet te komen aan de noden van gezinnen, ouders, kinderen.
Samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het Kind, buurtgerichte netwerken, geïntegreerd breed onthaal,.. kunnen het verschil maken voor alle gezinnen als ze inzetten op integratie.

Op deze themapagina gaan we verder in op wat geïntegreerd werken en de meerwaarde ervan is. We vatten verschillende onderzoeken samen en komen zo  tot de essentiële bouwstenen van geïntegreerd werken. Tenslotte vind je een aantal mooie praktijkvoorbeelden.

geintegreerd

Inspirerende voorbeelden Huizen van het Kind

Voorbeelden van geïntegreerd werken vind je ondermeer in het Magazine Huizen van het Kind en op de pagina buurtgerichte netwerken.

 

Aan de slag

Inspiratiepakket 'Samen lokaal verschil maken voor gezinnen, kinderen en jongeren'

Het inspiratiepakket 'Samen lokaal verschil maken voor gezinnen, kinderen en jongeren' wil je gids zijn om lokaal het verschil te maken voor gezinnen, kinderen en jongeren. Geïntegreerd werken als middel om impact te realiseren voor gezinnen, kinderen en jongeren.

Intesys-toolkit

Op basis van de onderzoeksbevindingen uit de pilootprojecten in Portugal, Italië, Slovenië en België werd de intesys-toolkit gemaakt.
In het eerste deel van deze toolkit wordt interessante achtergrondinformatie over geïntegreerd werken meegegeven.
In het tweede deel worden inspirerende tools aangereikt om geïntegreerd werken in de praktijk vorm te geven.
Je kan de toolkit downloaden in het documentatiecentrum

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Nele Travers