Diversiteitscommunicatie

De superdiverse samenleving is een feit, ook in Vlaanderen en Brussel. Mensen zijn diverser dan ooit in etnisch-culturele achtergrond, levensstijl, gezinsvormen, talen en mediagebruik.
Een hele uitdaging om je communicatie als organisatie daarop af te stemmen.
Op deze pagina bundelen we informatie, tools en methodieken en inspirerende voorbeelden. 

diversiteit en interculturaliteit

Bijleren?

Studio Sesam heeft een aanbod vormingen over diversiteitscommunicatie.

Daarnaast kunnen ze jou ook begeleiden bij vormgeving en campagnes, sensitive reading and writing en participatief onderzoek.

Agentschap Integratie en Inburgering heeft in het aanbod vormingen veel aandacht voor diversiteitscommunicatie.

Atlas Antwerpen biedt vormingen op vraag en op maat van jouw organisatie.

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Websites

Zanzu.be is een project van Sensoa. De website geeft informatie over seksualiteit en seksuele gezondheid in 14 talen, zowel in tekst, gesproken woord als beeld.

Video's

Maria en Soumeya geven tips voor heldere communicatie met mensen die Nederlands leren. Een video van Atlas, Stad Antwerpen.

Klasse maakte een video voor ouders over ondersteuning bij huiswerk. Met veel aandacht voor het in beeld brengen van de diversiteit in gezinnen en voor heldere en eenvoudige boodschappen.

In de kijker: HINCL e-learningpakket

HINCL staat voor ‘Helder en INCLusief online communiceren over opvoeding’. Dit online leerpakket begeleidt je in het uitwerken van kwaliteitsvolle online info gericht op zoveel mogelijk ouders. HINCL is er voor professionals en organisaties die werken in de brede praktijk van de opvoedingsondersteuning.

Het pakket is een eindproduct van het PWO-onderzoek, een samenwerking tussen Arteveldehogeschool en EXPOO, en kan jou helpen bij het uitbouwen of versterken van je online opvoedingsinfo.

 

Interessante websites

Kennis en informatie

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen biedt een handig overzicht wat iemand kan begrijpen, spreken en schrijven op elk taalniveau. 

De Taalwetwijzer biedt een antwoord op vragen rond de toepassing van de taalwetgeving.

Methodieken en materialen

Bridging the gap: een project van Arteveldehogeschool, met als overkoepelend doel om de verschuiving van etnomarketing (het tot nu toe gehanteerde principe waarbij met uitgaat van ‘communicatie op maat’ voor elke doelgroep) naar diversiteitsmarketing (inclusieve communicatie) te stimuleren binnen de Vlaamse overheidscommunicatie. Het project leidde tot een uitgebreid persona aanbod, waarbij de persona gedetailleerd omschreven zijn vanuit diverse aspecten. Dit maakt organisaties bewust welke rol doelgroepenkennis en het eigen referentiekader spelen bij inclusieve communicatie. 

Diversiteitspraktijk.be: een website van Atlas, integratie & inburgering Antwerpen vol informatie en praktische tips geven rond diversiteitsbeleid en -communicatie.

Agentschap Integratie en inburgering werkte de communicatiewaaier uit, bestaande uit een toolbox en een gesprekmodel.

Heldere teksten

Wablieft wil de wereld begrijpelijk maken voor iedereen. Onder meer door organisaties te helpen om hun communicatie te vereenvoudigen.

Heerlijk helder: de overheidswebsite van Vlaanderen die je helpt om taal helder te krijgen. Met tips op hun website en een wekelijkse nieuwsbrief.

Schrijfassistent: de online schrijfhulp ontwikkeld door het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven, in samenwerking met de VRT en De Standaard. Je kopieert je tekst in de website en haalt hem door de checks naar keuze. Je krijgt alternatieven aangereikt.

Accessibility.nl: biedt een tool die het leesniveau van je tekst bepaalt.

IshetB1.nl is een Nederlandse website van Klinkende Taal en partners. Je kan er een woord invoeren en checken of het B1 niveau is: een woord dat bijna iedereen begrijpt. Je krijgt alternatieven voor moeilijke woorden aangereikt.

Toegankelijke website, technisch bekeken

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) is een document dat is opgesteld en gepubliceerd door het World Wide Web Consortium (W3C) als onderdeel van hun Web Accessibility Initiative (WAI). De leidraad bestaat uit een verzameling richtlijnen voor de toegankelijkheid van web content. 

Colour Contrast Analyser (CCA) helpt je om het juiste contrast te bepalen tussen achtergrond, tekst en visuele elementen op je website, om de leesbaarheid en het leesgemak te vergroten. 

Heldere gesprekken

De gesprekswijzer van Kind en Gezin helpt je in je communicatie met ouders voor wie het Nederlands een drempel vormt.

Niet-kwetsende taal

Woordenlijst diversiteit van VRT: een woordenlijst die voortdurend in evolutie is. Om te checken hoe je mensen met een handicap of met een migratieachtergrond willen benoemen of aanspreken, het juiste woord te kiezen als het gaat over seksuele geaardheid en identiteit,... 

Pictogrammen

Sclera.be biedt pictogrammen uit heel diverse domeinen aan.

Pratenmetelkaar.be is een website van Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant, vol hulpmiddelen om de communicatie tussen school en minder talige ouders te verbeteren. Ook bruikbaar in andere contexten. 

Gratis foto- en videodatabanken

pixabay.com

pexels.com

unsplash.com

freepiks.com

picjumbo.com

videezy.com

videvo.net

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Annelies Bergmans

Gerelateerde thema's

Informatie voor ouders op Groeimee.be